CMS
CMS
01

Zaproszenie

Kongres Naukowo-Szkoleniowy 6-8 czerwca 2024

Szanowni Państwo, 

w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. W tym roku spotykamy się w Centrum Konferencyjnym Folwark Łochów k. Warszawy.

W programie konferencji zaplanowaliśmy kilkanaście sesji wykładowych oraz warsztatów, wszystkie w ujęciu codziennej praktyki. Zapraszamy wszystkich profesjonalistów wykonujących zawody medyczne: lekarzy i pielęgniarki, ratowników medycznych, rehabilitantów, fizjoterapeutów, dietetyków klinicznych, a także studentów kierunków medycznych, którzy już niedługo będą podejmowali odpowiedzialne decyzje kliniczne.

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy również opiekunów medycznych i podiatrów, którzy od stycznia 2024 roku powiększyli grupę profesjonalistów wykonujących zawody medyczne.

Spotykamy się w dniach 6-8 czerwca, by poprzez naszą wiedzę i doświadczenie tworzyć nowe perspektywy dla pacjentów z ranami w Polsce, bo #razemmożemywięcej!

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Prezes PTLR

CMS
02

Rada naukowa

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień


Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Członek Komisji Kształcenia przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF
 • Najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Starzejący się pacjent wyzwaniem dla systemu leczenia ran.
 • Wspólna sesja PTO i PTLR – Konsensus w zakresie ran nowotworowych.
 • Praktyki światowych ośrodków - przegląd najnowszych doniesień.
 • Rany w obliczu klęsk żywiołowych – doświadczenia z okresu trzęsienia ziemi w Turcji.
 • Antybiotykoterapia i antyseptyka – kiedy razem, a kiedy osobno – Konsensus PTLR.
 • Wspólne sesje PTLR, TChP, TChN.
 • Przegląd przypadków klinicznych w onkologii, diabetologii, chirurgii, dermatologii, ortopedii i ginekologii.
 • Przychodzi pacjent do apteki... - opieka farmaceutyczna nad pacjentem z raną.
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie w leczeniu ran trudno gojących się.
 • Stopa cukrzycowa okiem internisty, diabetologa i chirurga.
 • Pacjent z raną u lekarza rodzinnego – współpraca pielęgniarki i lekarza POZ.
 • Ordynowanie i kontynuacja recept przez pielęgniarki.
04

Prelegenci

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

Pielęgniarka oddziałowa oddziału Onkologii Klinicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania.

CMS

dr n. med.

Piotr Hevelke

CMS

dr n. med.

Piotr Hevelke

CMS

mec.

Michał Modro

CMS

mec.

Michał Modro

Radca prawny. Od ponad 20 lat w branży medycznej pracujący na rzecz szpitali, poradni, lekarzy, firm farmaceutycznych, kosmetycznych, aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz producentów wyrobów medycznych. Ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia. Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń dostępnym na platformach medycznych. Od ponad 10 lat ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa zamówień publicznych i prawa medycznego Polskiej Federacja Szpitali. Członek wielu zespołów doradczych przy Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiciel w Zespole Trójstronnym przy MZ ds. Zdrowia oraz ds. Opieki Społecznej. Od ponad 3 lat partner prawny w Krajowej Izbie Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities. Od 2 lat prowadzi szkolenia prawne dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wykładowca akademicki i inicjator nowych programów edukacyjnych na uczelniach medycznych w Warszawie, Krakowie (CM UJ), Poznaniu, Łodzi. Autor wielu artykułów z zakresu prawa w ochronie zdrowia oraz licznych komentarzy do projektów ustaw i rozporządzeń. Ekspert współpracujący z organami osadzonymi w obszarze rządowym tj. izby pielęgniarskie, izby lekarskie w tym NIL, rzecznik praw pacjenta, komisje etyczne przy MZ ds. nowych programów lekowych i badań ABM. Twórca domen edukacyjnych: www.sygnalista.blog, www.prawogospodarkazdrowie.pl 

CMS

dr

Zulfiqarali G Abbas

CMS

dr

Zulfiqarali G Abbas

President of D-Foot International. Diabetologist in Tanzania with over 30+ years experience in diabetic foot care

CMS

prof.

Harikrishna K.R. Nair

CMS

prof.

Harikrishna K.R. Nair

President-elect od D-Foot International. The president of the Asia Pacific Association for Diabetic Limb Problems. President-Elect of the World Union of Wound Healing Societies

CMS

President CEE, ARJO

Konrad Pianko

CMS

President CEE, ARJO

Konrad Pianko

Absolwent kierunku Chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowych studiów MBA. Karierę rozpoczynał w firmach farmaceutycznych a następnie kontynuował ją w branży wyrobów medycznych w obszarach sprzedaży, marketingu i market access. W 2015 dołączył do firmy Arjo i zajmuje się regionem CEE, CIS i Izraelem. Jego zainteresowania szczególnie skupiają się na obszarze ekonomiki zdrowia i optymalizacji kosztów prowadzenia działalności leczniczej.

CMS

dr n. med., dr n. o zdr.

Marcin Malka

CMS

dr n. med., dr n. o zdr.

Marcin Malka

Pomysłodawca i dyrektor medyczny PODOS Klinika Leczenia Ran. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przeanalizował blisko 4000 posiewów pochodzących z zakażonych ran trudno-gojacych się co zaowocowało przygotowaniem i obroną pracy doktorskiej na temat Epidemiologii zakażonych ran przewlekłych. Kieruje ponad 75 osobowym zespołem wielodyscyplinarnym składającym się chirurgów, diabetologów, ortopedów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i podologów. Promotor m.in. techniki sterylnej opracowywania ran, agresywnego oczyszczania ran, ambulatoryjnej terapii NPWT, ambulatoryjnych przeszczepów skóry, odciążeń typu Total Contac Cast, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, czy szeroko pojętego ratowania kończyn przed amputacją. Od 2015 r. współpracuję z Fundacją EB Polska rozwijając możliwości nowoczesnego leczenia ran u pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (EB). Organizator staży, szkoleń, teletransmisji z gabinetów zabiegowych i warsztatów z zakresu leczenia ran. Współautor zaleceń PTLR w zakresie leczenia ZSC i postępowania przeciwdrobnoustrojowego. Członek PTLR i EWMA. Prywatnie mąż, ojciec 4 dzieci. Miłośnik biegów długodystansowych i wspinaczki.

CMS

mgr

Irena Gil

CMS

mgr

Irena Gil

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Karpiński

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Karpiński

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Członek Komisji Kształcenia przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

Mgr pielęgniarstwa

Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

dr n. med.

Krzysztof Karaś

CMS

dr n. med.

Krzysztof Karaś

Absolwent Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2011 ukończył z wyróżnieniem studia medyczne otrzymując od rektora „Medal za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej”.  W 2018 roku obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk medycznych. W 2019 roku uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w rożnach szpitalach na terenie kraju, jak również za granica (Christian Albrecht’s University Kiel, Niemcy). Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Gnieźnie. Założyciel i Koordynator pierwszej w Polsce Poradni Prehabilitacji i Opieki Okołooperacyjnej w Gnieźnie.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

piel.

Aneta Zymon

CMS

piel.

Aneta Zymon

Pielęgniarka z 32-letnim stażem pracy, specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego, ekspert leczenia ran. Założycielka i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Partnerka Ultramed Centrum Leczenia Naczyń, Ran i Bólu. Członkini Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Współautorka pierwszej publikacji dotykającej problematyki leczenia powikłanych ran mostka przy użyciu MDT. Współtwórczyni Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran, obecnie Wound Care & Management Academy. Pomysłodawczyni i organizatorka pierwszej w Polsce i w świecie międzynarodowej konferencji dotyczącej larwoterapii. Prelegentka, uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

05

Organizatorzy i Patronaty

Kongres wspierają

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych Partnerów Polskie Towarzystwo Leczenia Ran od ponad 20 lat z sukcesem realizuje najważniejsze zapisy statutu działając na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran, organizując forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarny gronie specjalistów, ale przede wszystkim działając na rzecz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnego leczenia ran w Polsce. Bez naszej współpracy nie byłoby to możliwe. Dziękujemy!

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Sponsorzy

Wystawcy

07

Opłaty

Wszystkie podane opłaty są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
 • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe
 • pakiet wyżywienia

Dodatkowa opłata za nocleg w Folwarku Łochów:

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.
**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.

Płatności za udział w konferencji należy dokonać za pomocą przelewu (do którego dane widoczne są poniżej).

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:
CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska
Ul. Powstańców 33/91, 05-091 Ząbki
nazwa banku: ING
nr konta: 49 1050 1038 1000 0098 0081 3314
tytuł przelewu: Kongres PTLR 2024 + imię i nazwisko uczestnika

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Prosimy o wpłaty jednorazowe, nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie
Po dokonaniu rejestracji dostaną Państwo potwierdzenie mailowe z informacją na temat przesłania danych do faktury oraz sposobie zapłaty. Faktura zostanie przesłana po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu danych na adres [email protected]

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa do 30 kwietnia 2024. Po 30 kwietnia 2024 uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

Opłaty ważne do 30.03.2024

Pielęgniarka, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii

850 pln

Lekarz, farmaceuta

950 pln

Przedstawiciele firm

1050 pln

Osoby towarzyszące

1050 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją, do 26 roku życia)

700 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (dwie kolacje biesiadne z muzyką taneczną i muzyką na żywo 6 i 7.06.24 r.)

400 pln

Opłaty ważne od 1.04 - 30.05.2024

Pielęgniarka, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii

950 pln

Lekarz, farmaceuta

1050 pln

Przedstawiciele firm

1050 pln

Osoby towarzyszące

1050 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją, do 26 roku życia)

700 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (dwie kolacje biesiadne z muzyką taneczną i muzyką na żywo 6 i 7.06.24 r.)

400 pln

Opłaty ważne od 1.04 - 30.05.2024 dla członków PTLR, którzy do 30 marca 2024 opłacili składki członkowskie za rok 2024

Pielęgniarka, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii

850 pln

Lekarz, farmaceuta

950 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją, do 26 roku życia)

700 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (dwie kolacje biesiadne z muzyką taneczną i muzyką na żywo 6 i 7.06.24 r.)

400 pln

UWAGA!!! Możliwość rezerwacji noclegu we własnym zakresie w kompleksie Folwark Łochów (miejsce konferencji) na preferencyjnych warunkach wyłącznie do 15 marca 2024.

Nocleg w hotelu Folwark Łochów w pokoju 2 os. (cena łączna za 2 noclegi)

459 pln

Nocleg w hotelu Folwark Łochów w pokoju 1 os. (cena łączna za 2 noclegi)

826 pln

Nocleg w domku Folwark Łochów w pokoju 2 os. (cena łączna za 2 noclegi)

377 pln

Nocleg w domku Folwark Łochów w pokoju 1 os. (cena łączna za 2 noclegi)

698 pln
08

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

09

Lokalizacja

wytycz trasę dojazdu