CMS
CMS
01

Zaproszenie

Jubileuszowy Kongres Naukowo Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Szanowni Państwo,

z wielkim zaszczytem i przyjemnością zapraszam do udziału w wyjątkowym spotkaniu podczas Kongresu Naukowo Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, które w 2022 roku obchodzi Jubileusz 20-lecia.

W tym roku spotkamy się w Sopocie w dniach 8-10 września. W programie Kongresu liczne debaty oraz warsztaty, wszystkie w ujęciu codziennej praktyki. To co przedstawimy będzie efektem naszych 20-letnich doświadczeń.

To wyjątkowe spotkanie specjalistów, którym bliskie jest leczenie trudno gojących się ran. Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki wszystkich specjalności, ratowników medycznych, podologów i podiatrów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, a także studentów, którzy już niedługo będą podejmowali odpowiedzialne decyzje kliniczne.

W dniach od 8-10 września musimy być razem w Sopocie, by poprzez naszą wiedzę i doświadczenie tworzyć nowe perspektywy dla pacjentów z ranami w Polsce i na świecie.

dr hab. n. med.
Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS
02

Rada naukowa

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

Pracownik naukowo- dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest opiekunem  ponad 200 prac  magisterskich,  promotorem i recenzentem wielu  prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Autorem i współautorem ok. 400 prac, w tym prac wiele o zasięgu międzynarodowym ponadto  ok. 170 doniesień zjazdowych polskich i mędzynarodowych,  Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006),  Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2012-2020). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Redaktor naczelna czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Otrzymała wiele uczelnianych,  regionalnych i państwowych  odznaczeń,  nagród  oraz wyróżnień.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień


Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

10:00 – 19:00

Rejestracja uczestników

INAUGURACJA KONGRESU Grand Pavilion

15:00 – 15:10

Uroczyste otwarcie, powitanie gości specjalnych i uczestników
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Tomasz Augustyniak - prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

15:10 – 15:50

Wystąpienia Gości Honorowych
Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańsk, prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr Zofia Małas - prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

15:50 - 16:15

Z kart historii PTLR - Moja pasja to moja misja
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, dr hab. n. med. Maciej Sopata, mgr Irena Samson

16:15 - 16:45

Wręczenie nagród PTLR  "Zasłużeni dla leczenia ran"
Zarząd PTLR

16:45 - 17:05

The Diabetic Foot In Remission: Extending Ulcer-Free, Hospital-Free and Activity-Rich Days with Technology, Team and Tenacity

prof. David Armstrong - University of Southern California USA

17:05 - 17:25

Przerwa kawowa

SESJA I - WALKA Z RANĄ POURAZOWĄ - MINIMUM SŁÓW, MAKSIMUM DZIAŁAŃ - BEZPOŚREDNIA RELACJA
Przewodniczący prof. David Armstrong, prof. Christian Willy Sala Atrium ABC (tłumaczenie symultaniczne)

17:25 - 17:45

Treatment of wounds in battlefield conditiones

prof. Christian Willy - Military Academic Hospital in Berlin 

17:45 - 18:00

Chory z raną pourazową - minimum słów, maksimum działań

płk Grzegorz Fedorowicz - Wojskowe Centrum Rekrutacji Biała Podlaska

18:00 - 18:15

Doświadczenia leczenia poszkodowanych w wojnie w Ukrainie - Szpital w Winnicy

Ihor Vitenko

18:15 - 18:30

Postępowanie z raną na polu walki

Gość specjalny - medyk bojowy

18:30 - 18:45

Pacjent z posocznicą i raną - kombinacja niejednoznaczna. Optymalne postępowanie przeciwdrobnoustrojowe.

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

 

SESJA II - NON MEDICATED DRESSINGS FOR THE MANAGEMENT WOUND INFECTION - CZY LECZENIE MIEJSCOWE MOŻE ZASTĄPIĆ ANTYBIOTYKOTERAPIĘ?
Przewodnicząca dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

(sesja sponsorowana firmy Hartmann) Sala Grand Pavilion

8:50 – 9:00

Mikrobiom rany (Wound Microbiom)
prof. Karen Ousey

9:00 – 9:15

Nowoczesne leczenie ran – rola opatrunków NMWD w postępowaniu z raną zainfekowaną w oparciu o Position Document WUWHS
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

9:15 – 9:30

Metody leczenia ran w dobie antybiotykooporności - spojrzenie mikrobiologa
dr hab. n. med. Hanna Tomczak

9:30 – 9:45

NMWD w praktyce - innowacyjne rozwiązanie w leczeniu ran trudnogojącychmgr Marta Bakowska

9:45 - 10:00

Silikonowa rewolucja - gdzie i kiedy warto stosować 
TBC

SESJA III - PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM - JAK ZOPEROWAĆ STOPĘ CUKRZYCOWĄ

Przewodniczący dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, dr n. med. Jacek Belowski Sala Grand Pavilion

10:00 - 10:15

Zanim zoperujesz stopę - postaw na naczyniadr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, dr n. med. Jacek Belowski

10:15 - 10:45

Stopa cukrzycowa - spojrzenie angiologa, internisty/diabetologa i chirurgadr Sebastian Borys, lek. Marcin Tusiński, dr Łukasz Drelicharz 

10:45 - 10:55

Komentarz ekspertówprof. dr hab. n. med.  Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

10:55 - 11:10

Przerwa kawowa

SESJA IV - CZY JESTEŚMY JUŻ GOTOWI NA NOWĄ PANDEMIĘ? SUPERBUGS W NATARCIU! Przewodniczący TBC(sesja sponsorowana firmy Schulke) Sala Grand Pavilion

11:10 - 11:25

Oporność na substancje przeciwdrobnoustrojowe - czy czeka nas nowa pandemia?prof. dr hab. n. med. Tomasz Karpiński

11:25 - 11:40

Czy oczyszczenie skóry i rany ma znaczenie? Skuteczność kliniczna substancji antybakteryjnych - przypadki kliniczne dr n. o zdr. Paulina Mościcka

11:40 - 11:55

Czy oczyszczenie rany przyśpiesza jej gojenie?lek. Marcin Malka i mgr Sylwia Rogowska

 

SESJA V - PROAKTYWNE LECZENIE RAN Przewodniczący TBC (sesja sponsorowana firmy Convatec) Sala Grand Pavilion

11:55 - 12:25

Proaktywne Leczenie Ran – praktyczna wymiana doświadczeń
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, lek. Marcin Malka, mgr Marta Bakowska

12:25 - 12:40

Proaktywne Leczenie Ran – w praktyce pielęgniarskiej
dr n. o zdr. Paulina Mościcka 

12:40 - 12:55

Przerwa kawowa

SESJA VI - WALKA O UTLENOWANIE RANY - SKY IS NOT THE LIMIT!
Przewodniczący dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, dr n. med. Wojciech Derwich, dr n. med. Jacek Belowski Sala Grand Pavilion

12:55 - 13:10

Gdzie jest granica poziomu rewaskularyzacji - kiedy powiedzieć stop!  Dwugłos angiologa i diabetologa
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr n. med. Jacek Belowski

13:10 - 13:25

Rewaskularyzacja ran pourazowych - czy już o tym pomyślałeś (wykład sponsorowany firmy VERCO)
dr  n. med. Wojciech Derwich

13:25 - 13:40

Neuropatia cukrzycowa to początek problemów - jak leczyć i zapobiegać (wykład sposorowany firmy Woerwag)
dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

13:40 - 13:55

Miejscowe utlenowanie rany - czy mamy dowody na jej skuteczność (wykład sponsorowany firmy Molnlycke)
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

13:55 - 15:00

Przerwa obiadowa

SESJA VII - WYTYCZNE PTLR W ZAKRESIE LECZENIA TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ RAN - IT IS TIME TO ACT!
Przewodniczący dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

(sesja sponsorowana firmy URGO) Sala Grand Pavilion

15:00 - 15:15

Najnowsze zalecenia i rekomendacje w postępowaniu z ranami o różnej etiologii – wytyczne PTLR - jak wdrożyć je w leczeniu naszych pacjentów?
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

15:15 - 15:30

Jak przełożyć wytyczne na codzienne postępowanie z owrzodzeniami w zespole stopy cukrzycowej?
dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

15:30 - 15:45

Zastosowanie teorii w praktyce, czyli sprawdzone metody leczenia owrzodzeń goleni
lek. Przemysław Lipiński

15:45 - 16:00

Skuteczne sposoby postępowania z odleżynami i ranami nowotworowymi, czyli co można osiągnąć, gdy praktyka idzie w parze z teorią
mgr Sylwia Rogowska

SESJA VIII - ŚWIADOMY DOBÓR OPATRUNKÓW
Przewodniczący lek. Marcin Tusiński

(sesja sponsorowana firmy Smith & Naphew) Sala Grand Pavilion

16:00 - 16:15

Kiedy wybór opatrunku ze srebrem jest racjonalny?
lek. Marcin Tusiński

16:15 - 16:35

Przerwa kawowa

16:35 - 18:25

WARSZTATY
Warsztaty - II dzień

SALA A

16:35 – 17:05

Kompresjoterapia z NMWD (Warsztat firmy Hartmann)

17:05 – 17:15

Przerwa

17:15 – 17:45

NPWT - prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz (Warsztat firmy Hartmann)

17:45 – 17:55

Przerwa

17:55 - 18:25

Temat i prowadzący w trakcie potwierdzania (Warsztat firmy Hartmann)

SALA B

16:35 – 17:05

Łączenie terapii - kompresjoterapia, terapia podciśnieniowa, opatrunki nowoczesne   (Warsztat firmy Aspironix)

17:05 – 17:15

Przerwa

17:15 – 17:45

Warsztat firmy ARJO

17:45 – 17:55

Przerwa

17:55 - 18:25

Odpowiedzialność prawna i zawodowa w zakresie leczenia ran - mec. Wojciech Wojtal

SALA C

16:35 – 17:05

Jak zaaplikować NPWT w zespole stopy cukrzycowej? Aspekty praktyczne - lek. Marcin Tusiński (Warsztat firmy Smith&Naphew)

17:05 – 17:15

Przerwa

17:15 – 17:45

Warsztat firmy URGO - temat i prowadzący w trakcie potwierdzania

17:45 – 17:55

Przerwa

17:55 - 18:25

Z kamerą wśród ran - mgr Sylwia Rogowska (Warsztat firmy Schulke)

8:30 – 11:00

WARSZTATY

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

SESJA IX - LECZENIE OWRZODZEŃ ŻYLNYCH

Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk Sala Grand Pavilion

11:15 – 11:30

Diagnostyka owrzodzenia żylnego goleni
prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel 

11:30 – 11:45

Kompleksowe leczenie owrzodzeń żylnych goleni w świetle badań
prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk

11:45 – 12:00

Farmakologiczne leczenie owrzodzeń żylnych goleni
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

11:50 – 12:00

Dyskusja

SESJA X - NPWT - CZY TRZEBA JESZCZE O TYM MÓWIĆ?  SESJA SEKCJI PODCIŚNIENIOWEJ
Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, lek. Przemysław Lipiński Sala Grand Pavilion

12:00 - 12:15

Podciśnienie i kompresjoterapia - kiedy i u kogo? Podstawowe zasady kwalifikacji do terapii podciśnieniowej
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

12:15 - 12:30

Przygotowanie rany do leczenia NPWT
lek. Marcin Malka

12:30 – 12:45

Rany w trudnych lokalizacjach - jak założyć NPWT. Dobór systemu i opatrunku.
lek. Przemysław Lipiński

12:45 – 13:00

Szpital, poradnia, dom - czy NPWT może być stosowane wszędzie?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, mgr Sylwia Rogowska

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

SESJA XI - ODLEŻYNY - OD ZAPOBIEGANIA DO WYLECZENIA
Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, dr hab. n. med. Maciej Sopata Sala Grand Pavilion

14:00 - 14:15

Czy umiemy zapobiegać powstawaniu odleżyn? (wykład sponsorowany firmy ARJO)
dr hab. n. med. Maciej Sopata

14:15 - 14:30

Diagnostyka i leczenia zapaleń kości u chorego z odleżyną
dr n. med. Bartłomiej Mańkowski

14:30 - 14:45

Leczenie odleżyny krok po kroku - na co zwrócić uwagę
mgr Izabela Kuberka

14:45 – 15:00

Żywienie u chorego z odleżyną (wykład sponsorowany firmy OLIMP Laboratories)
TBC

SESJA XII - RANY NOWOTWOROWE
Przewodniczący dr hab. n. med. Joanna Czuwara, mgr Monika Aleksy-Polipowska Sala Grand Pavilion

15:00 – 15:15

Mechanizmy powstawania ran nowotworowych 
dr hab. n. med. Joanna Czuwara 

15:15 - 15:30

Opracowanie rany nowotworowej 
mgr Monika Aleksy-Polipowska

15:30 - 15:45

Rany popromienne - pielęgnacja skóry po radioterapii (wykład sponsorowany firmy VERCO)
dr n. med. Dorota Kiprian 

15:45 - 16:00

Żywienie chorego z raną nowotworową (wykład sponsorowany firmy OLIMP Laboratories)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

SESJA XIII - MULTIDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO LECZENIA RAN
Przewodniczący mgr Marta Bakowska, mgr Izabela Kuberka Sala Grand Pavilion

16:15 - 16:30

O współpracy pielęgniarza z lekarzem słów kilka 
dr n. med. Arkadiusz Krakowiecki, spec. leczenia ran Michał Dziarnowski

16:30 - 16:45

Jak wyleczyliśmy wspólnie stopę cukrzycową...
lek. Maciej Łabuz, mgr Marta Bakowska

16:45 - 16:55

Postępowanie pielęgniarskie z raną po urazie u chorej w podeszłym wieku
mgr Ewa Mędrek 

16:55 - 17:05

Jak można profesjonalnie prowadzić zdalnie opiekę nad chorym z raną
mgr Beata Góralska 

17:05 - 17:15

Edukacja chorego i przygotowanie do samoopieki nad zmianą  opatrunków u chorego z raną trudno gojącą się
mgr Joanna Litewska 

17:15 - 17:25

Profilaktyka i  leczenie odleżyn w oddziale intensywnej opieki  - sukcesy i porażki 
mgr Anna Ciemińska 

SESJA XIV - ROLA PODIATRY W LECZENIU RAN
Przewodniczący mgr Justyna Kapuściok i mgr Ilona Felińska Sala Grand Pavilion

17:25 - 17:40

Podiatra - nowy zawód medyczny - propozycje Ministerstwa Zdrowia
Posłanka Barbara Dziuk 

17:40 - 17:55

Kompetencje podologa i podiatry
mgr Justyna Kapuściok,  mgr Ilona Felińska

17:55-18:00

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

SALA A

8:30 – 9:00

Warsztat firmy Hartmann

9:00 – 9:05

Przerwa

9:05 – 9:35

Warsztat firmy Hartmann

9:35 – 9:45

Przerwa

9:45 - 10:15

Kompresjoterapia -  dr Michał Olszewski (Warsztat firmy Hartmann)

10:15 - 10:25

Przerwa

10:25 - 10:55

Warsztat firmy Hartmann

10:55 - 11:15

Przerwa

SALA B

8:30 – 9:00

SESJA Q&A - Co z tymi ranami? Leczenie ran w codziennej praktyce

9:00 – 9:05

Przerwa

9:05 – 9:35

Wskaźnik kostka-ramię - prof. dr hab. med. Maria Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr n. o zdr. Paulina Mościcka

9:35 – 9:45

Przerwa

9:45 – 10:15

Temat w trakcie potwierdzania - lek. Marcin Tusiński (Warsztat firmy KIKGEL)

10:15 – 10:25

Przerwa

10:25 – 10:55

Efekty mogą zaskakiwać - larwoterapia oczami praktyka - dr n. o zdr. Dariusz Bazaliński, Aneta Zymon 

10:55 – 11:15

Przerwa

SALA C

8:30 – 9:00

Temat i prowadzący w trakcie potwierdzania

8:00 – 9:05

Przerwa

9:05 – 9:35

Warsztat firmy OLIMP 

9:35 – 9:45

Przerwa

9:45 – 10:15

Footlogy - dlaczego nie chce się goić stopa cukrzycowa - dr hab n med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

10:15 – 10:25

Przerwa

10:25 – 10:55

Kiedy skóra płacze - skin tears - lek. Przemysław Lipiński, mgr Paulina Szymańska

10:55 – 11:15

Przerwa

04

Prelegenci

CMS

lek.

Michał Olszewski

CMS

lek.

Michał Olszewski

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Product manager AWD Aspironix Polska

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Współautor „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Członek sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

CMS

prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP)

Zofia Małas

CMS

prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP)

Zofia Małas

mgr Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
i epidemiologicznego, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”
oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m. in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce.

CMS

prof. dr hab. n. med.

 

Tomasz Karpiński

CMS

prof. dr hab. n. med.

 

Tomasz Karpiński

CMS

mec.

Wojciech Wojtal

CMS

mec.

Wojciech Wojtal

CMS

mgr

Ilona Felińska

CMS

mgr

Ilona Felińska

CMS

mgr

Justyna Kapuściok

CMS

mgr

Justyna Kapuściok

CMS

Posłanka

Barbara Dziuk

CMS

Posłanka

Barbara Dziuk

CMS

mgr

Anna Ciemińska

CMS

mgr

Anna Ciemińska

CMS

mgr

Joanna Litewska

CMS

mgr

Joanna Litewska

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

lek.

Maciej Łabuz

CMS

lek.

Maciej Łabuz

CMS

mgr

Ewa Mędrek

CMS

mgr

Ewa Mędrek

CMS

specjalista leczenia ran

Michał Dziarnowski

CMS

specjalista leczenia ran

Michał Dziarnowski

CMS

dr med.

Arkadiusz Krakowiecki

CMS

dr med.

Arkadiusz Krakowiecki

CMS

dr n. med.

Dorota Kiprian

CMS

dr n. med.

Dorota Kiprian

CMS

dr hab. n. med.

Joanna Czuwara

CMS

dr hab. n. med.

Joanna Czuwara

CMS

prof. dr han. n. med.

Marcin Gabriel

CMS

prof. dr han. n. med.

Marcin Gabriel

CMS

Prezydent Miasta Gdańsk

Aleksandra Dulkiewicz

CMS

Prezydent Miasta Gdańsk

Aleksandra Dulkiewicz

CMS

prezes Pomorskiego Centrum Rechabilitacji

Tomasz Augustyniak

CMS

prezes Pomorskiego Centrum Rechabilitacji

Tomasz Augustyniak

CMS

prof. dr hab med.

Marcin Gruchała

CMS

prof. dr hab med.

Marcin Gruchała

CMS

Ihor Vitenko

CMS

Ihor Vitenko

CMS

prof. dr hab. n. med. 

Zbigniew Krasinski

CMS

prof. dr hab. n. med. 

Zbigniew Krasinski

CMS

dr

Łukasz Drelicharz

CMS

dr

Łukasz Drelicharz

CMS

dr n. med.

Andrzej Belowski

CMS

dr n. med.

Andrzej Belowski

CMS

prof.

Karen Ousey

CMS

prof.

Karen Ousey

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

PIELEGNIARKA DYPLOMOWANA MGR REHABILITACJI PODYPLOMOWE - GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA -KRAKÓW UJ
Aktualnie Przewodniczca Komisji d/s Leczenia Ran OIP i P -Gdansk Wice Przewodnicząca Opieki Długoterminowej OIPiP Komisje działają od 2002 roku Członek Rady- emerytka -Wice Przewodnicząca Rady Seniorów w Gdańsku Autorka wielu wystąpień na Konferencjach Kongresach i publikacji z zakresu leczenia i edukacji w leczeniu ran. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka 0ddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie Pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji AM Gdańsk. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu Opieki Długoterminowej i Geriatri 2001-2019 r . Wykładowca i Kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego Leczenia Ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED Rzeszów, specjalista pielęgnacji i leczenia ran, edukator i promotor zdrowia

CMS

dr n. o zdr.

Paulina Mościcka

CMS

dr n. o zdr.

Paulina Mościcka

W 1997 roku rozpoczęłam pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. dr J. Biziela (obecnie Szpital Uniwersytecki nr 2) w Bydgoszczy na stanowisku pielęgniarki.  Od 2001 roku pracuję w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Bydgoszczy. Kierownikiem poradni jest Pani Prof. Maria Szewczyk, a Pan Prof. Arkadiusz Jawień jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, z którą ściśle współpracujemy i stanowimy zgrany zespół. Od 2011 roku podjęłam pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego, w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Moja praca stwarza mi możliwości rozwoju i łączenia nauki z praktyką. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

CMS

specjalista leczenia ran

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

CMS

medyk bojowy

Instruktor Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

CMS

medyk bojowy

Instruktor Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

W grupie GISW pełni funkcję paramedyka, ratownik medyczny, posiadający pełne kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i ratownictwa taktycznego (czerwona taktyka), wielokrotnie szkolił z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej funkcjonariuszy, brał udział w programach profilaktycznych realizowanych przez Służbę Więzienną dla młodzieży, uczył dzieci reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

CMS

prof. dr hab. n. med.

Michał O. Zembala

Koordynator Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kardiochirurg specjalizujący się w operacyjnym leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonał pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca. Rozwinął metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, pomagał chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczył techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentował na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

CMS

prof. dr n. med.

Christian Willy

CMS

prof. dr n. med.

Christian Willy

Profesor chirurgii. Katedra Traumatologii/Ortopedii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej/Septycznej. Na co dzień pracuje w  Szpitalu Bundeswehr w Berlinie. Specjalizuje się w ostrych i przewlekłych zespół przedziału, urazach miednicy, kręgosłupa, chirurgii w warunkach wojskowych i katastrofalnych, chirurgii rekonstrukcyjnej oraz systemach drenażu ran. W latach 2015-2017 Przewodniczący Międzynarodowego Forum Chirurgii Wojskowej Ambroise Paré (APIMSF)

CMS

dr n. med.

Wojciech Derwich

CMS

dr n. med.

Wojciech Derwich

CMS

dr hab. n. med.

Hanna Tomczak

CMS

dr hab. n. med.

Hanna Tomczak

Specjalista w dziedzinie mikrobiologii, diagnosta laboratoryjny. Absolwentka kierunku Analityka Medyczna UM w Poznaniu. Od 20 lat kierownik Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego w SK im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. Interesuje się szczególnie leczeniem ciężkich zakażeń, doborem odpowiednich  antybiotyków  oraz skutkami nieracjonalnej antybiotykoterapii. Od ponad 5 lat zajmuje się przeszczepami mikrobioty jelitowej. Autorka nowatorskiej metody przygotowania materiału do przeszczepu mikroflory jelitowej (ponad 800 przeszczepów mikrobioty). Współpraca z Genxone S.A.w projekcie Nanobiome. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. Autorka licznych publikacji.

CMS

lek.

Marcin Malka

CMS

lek.

Marcin Malka

Pomysłodawca i dyrektor medyczny PODOS Klinika Leczenia Ran. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W trakcie pracy doktorskiej: Epidemiologia zakażonych ran przewlekłych w Polsce. Kieruje ponad 60 osobowym zespołem wielodyscyplinarnym składającym się chirurgów, diabetologów, ortopedów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i podologów. Promotor m.in. techniki sterylnej opracowywania ran, agresywnego oczyszczania ran, ambulatoryjnej terapii NPWT, ambulatoryjnych przeszczepów skóry, odciążeń typu Total Contac Cast, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, czy szeroko pojętego ratowania kończyn przed amputacją. Od 2015 r. współpracuję z Fundacją EB Polska rozwijając możliwości nowoczesnego leczenia ran u pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (EB). Organizator staży, szkoleń, teletransmisji z gabinetów zabiegowych i warsztatów z zakresu leczenia ran. Współautor zaleceń PTLR w zakresie leczenia ZSC. Członek PTLR, EWMA, ICC (International Compression Club).

CMS

dr n. med.

Bartłomiej Mańkowski

CMS

dr n. med.

Bartłomiej Mańkowski

Specjalista chirurgii ogólnej oraz specjalista chirurgii twarzowo- szczękowej, w takcie specjalizacji z ortopedii. Zainteresowania kliniczne i naukowe związane są z problemami wokół mnogich obrażeń ciała, chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, leczeniem ran i obrażeń tkanek miękkich oraz powikłań w chirurgii urazowej.

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med.

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

dr hab. n. med.

Anna Korzon-Burakowska

CMS

dr hab. n. med.

Anna Korzon-Burakowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

Od 24 lat zajmuje się leczeniem ran, w tym przewlekłych. Ukończyła specjalistyczny kurs leczenia ran, posiada specjalizację w opiece paliatywnej. Wykładowca akademicki na wydziale pielęgniarstwa. Prowadzi liczne wykłady z zakresu leczenia ran. Na co dzień prowadzi też ambulatoryjną opiekę nad pacjentami z ranami oraz opiekuje się osobami hospicyjnymi.

CMS

mgr

Izabela Kuberka

CMS

mgr

Izabela Kuberka

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego.

CMS

lek.

Przemysław Lipiński

CMS

lek.

Przemysław Lipiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

prof.

David G. Armstrong

CMS

prof.

David G. Armstrong

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

Pracownik naukowo- dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest opiekunem  ponad 200 prac  magisterskich,  promotorem i recenzentem wielu  prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Autorem i współautorem ok. 400 prac, w tym prac wiele o zasięgu międzynarodowym ponadto  ok. 170 doniesień zjazdowych polskich i mędzynarodowych,  Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006),  Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2012-2020). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Redaktor naczelna czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Otrzymała wiele uczelnianych,  regionalnych i państwowych  odznaczeń,  nagród  oraz wyróżnień.

05

Organizatorzy i Patronaty

Kongres wspierają

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych Partnerów Polskie Towarzystwo Leczenia Ran od 20 lat z sukcesem realizuje najważniejsze zapisy statutu działając na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran, organizując forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarny gronie specjalistów, ale przede wszystkim działając na rzecz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnego leczenia ran w Polsce. Bez naszej współpracy nie byłoby to możliwe. Dziękujemy!

Organizator

Organizator logistyczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Partnerzy

07

Opłaty

Wszystkie podane opłaty są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
 • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe
 • pakiet wyżywienia w dniach 8-10.09.2022r.

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

 • przerwy kawowe
 • pakiet wyżywienia w dniach 8-10.09.2022r.

Dodatkowa opłata za wydarzenia towarzyszące obejmuje:

 • wejściówkę na galę jubileuszowa 8.09.2022
 • wejściówkę na bankiet z muzyką taneczną 9.09.2022 r.

Dodatkowa opłata za nocleg w hotelu Radisson Blu w Sopocie (możliwość rezerwacji wyłącznie do 15 czerwca 2022):

 • 2 noce, zakwaterowanie w pokoju 1 os. typu standard w kwocie 1120 pln brutto (w tym 23% VAT)
 • 2 noce, zakwaterowanie w pokoju 2 os. typu standard w kwocie 677 pln brutto (w tym 23% VAT)
 • zakwaterowanie w pokoju osobowym odbywa się losowo, chyba, że uczestnicy zgłoszą chęć wspólnego zakwaterowania

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.
**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.

Płatności za udział w konferencji można dokonać z pomocą szybkiego przelewu online (klikając w przycisk "Zarejestruj się") lub przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:
CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska
Ul. Powstańców 33/91, 05-091 Ząbki
nazwa banku: MBank S. A.
nr konta: 67 1140 2004 0000 3002 8216 2554
tytuł przelewu: Kongres PTLR 2022 + imię i nazwisko uczestnika + nr proformy

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Prosimy o wpłaty jednorazowe, nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie
Faktura proforma zostanie przesłana do 72 godzin po rejestracji na Konferencję. Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora Logistycznego.
Faktura proforma oraz faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na konferencję.

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Kongresie można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Kongresie zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora. Rezygnacja z udziału w Kongresie jest możliwa do 30 czerwca 2022. Po 30 czerwca 2022 uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Kongresie, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

Opłata konferencyjna do 30 czerwca 2022

Pielęgniarki, Farmaceuci, Podolodzy, Podiatrzy

600 pln

Lekarze

700 pln

Przedstawiciele firm

950 pln

Osoby towarzyszące

950 pln

Studenci do 26 roku życia (kierunki medyczne z ważną legitymacją - konieczność okazania przy rejestracji)

500 pln

Opłata konferencyjna od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022

Pielęgniarki, Farmaceuci, Podolodzy, Podiatrzy

750 pln

Lekarze

850 pln

Przedstawiciele firm

950 pln

Osoby towarzyszące

950 pln

Studenci do 26 roku życia (kierunki medyczne z ważną legitymacją – konieczność okazania przy rejestracji)

500 pln

Płatność na miejscu w dniu wydarzenia

Płatność wyłącznie system PAYU

1000 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (opcjonalnie)

Gala Jubileuszowa 8.09.22
i bankiet z muzyką taneczną 9.09.22 r.

250 pln

Koszty noclegu (opcjonalnie)

Możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Radisson Blu Sopot wg. poniższych stawek jedynie do 15 czerwca 2022.

2 noce, zakwaterowanie w pokoju 2 os. typu standard

677 pln
2 noce, zakwaterowanie w pokoju 1 os. typu standard 1120 pln

08

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

09

Lokalizacja

wytycz trasę dojazdu