CMS
CMS
01

Zaproszenie

Kongres Naukowo-Szkoleniowy 6-8 czerwca 2024

Szanowni Państwo, 

w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. W tym roku spotykamy się w Centrum Konferencyjnym Folwark Łochów k. Warszawy.

W programie konferencji zaplanowaliśmy kilkanaście sesji wykładowych oraz warsztatów, wszystkie w ujęciu codziennej praktyki. Zapraszamy wszystkich profesjonalistów wykonujących zawody medyczne: lekarzy i pielęgniarki, ratowników medycznych, rehabilitantów, fizjoterapeutów, dietetyków klinicznych, a także studentów kierunków medycznych, którzy już niedługo będą podejmowali odpowiedzialne decyzje kliniczne.

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy również opiekunów medycznych i podiatrów, którzy od stycznia 2024 roku powiększyli grupę profesjonalistów wykonujących zawody medyczne.

Spotykamy się w dniach 6-8 czerwca, by poprzez naszą wiedzę i doświadczenie tworzyć nowe perspektywy dla pacjentów z ranami w Polsce, bo #razemmożemywięcej!

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Prezes PTLR

CMS
02

Rada naukowa

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień


Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chirurg, doktor nauk medycznych. Założyciel i kierownik Pracowni Leczenia Ran w Łodzi, działającej na zasadzie zespołu wielodyscyplinarnego. Zajmuje się leczeniem trudno gojących się ran, ze szczególnym uwzględnieniem stopy cukrzycowej.
Jest reprezentantem Polski w międzynarodowej organizacji D-Foot International. Należy do Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz International Association of Diabetic Foot Surgeons. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Wound Masterclass.
Współautor wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran na temat stopy cukrzycowej (2021) i terapii larwalnej (2023). Autor publikacji naukowych i wystąpień na licznych konferencjach i kongresach z zakresu wulnerologii. Prowadzi intensywną działalność edukacyjną dotyczącą leczenia ran, w tym również w ramach misji szkoleniowych do krajów rozwijających się.
W czasie wolnym członek i wolontariusz stowarzyszenia Polska Misja Medyczna, uczestnik wyjazdów misyjnych do szpitali w Ugandzie, Zambii i Papui Nowej Gwinei. Prezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, członek rady fundatorów fundacji charytatywnej „Koper Pomaga”, instruktor ZHP w stanie spoczynku, zamiłowany podróżnik.

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Członek Komisji Kształcenia przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

10:00 - 19:00

Rejestracja uczestników

SESJA I - NOWE ZALECENIA IWGDF W CUKRZYCOWEJ CHOROBIE STÓP - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

15:00 – 15:10

Cukrzycowa choroba stóp – skąd zmiana definicji

dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

15:10 - 15:20

Wyniki programu MZ realizowanego w szpitalu w Szamotułach – czy uda się poprawić wyniki leczenia pacjentów z cukrzycową chorobą stóp?

dr n. med. Piotr Liszkowski

15:20 - 15:30

Postępowanie w chorobie tętnic obwodowych cukrzycowej chorobie stóp - wytyczne IWGDF

dr n. med. Przemysław Lipiński

15:30 - 15:45

Wytyczne IWGDF w zakresie systemów do odciążania ran - okiem praktyków

dr n. med. i n. o zdr. Marcin Malka i dr n. med. Adam Węgrzynowski

15:45 - 15:55

DYSKUSJA

SESJA II - NAUKA WKRACZA DO LECZENIA RAN - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

15:55 - 16:10

O zmianie patofizjologii rany - z przewlekłej na ostrą - wykład pod patronatem Paul Hartmann

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

16:10 - 16:20

Rola banków tkanek w medycynie regeneracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem skóry ludzkiej

dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła

16:20 - 16:30

Hiperinsulinemia aktywatorem patologicznych zmian skórnych

dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP

16:30 - 16:40

DYSKUSJA

16:40 - 17:00

Przerwa kawowa

SESJA III - WSPÓLNIE RATUJEMY PACJENTÓW Z RANAMI - DOŚWIADCZENIA RÓŻNYCH OŚRODKÓW - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr n. med. Sebastian Borys

17:00 - 17:10

My hardest wound in Europe

dr Kirsi Isoherranen

17:10 - 17:20

My hardest wound in USA

prof. Robert Klein

17:20 - 17:30

My hardest wound in Africa

prof. Zulfiqarali G Abbas

17:30 - 17:40

My hardest wound in Western Pacific Region

prof. Harikrishna K.R. Nair

17:40 - 17:50

DYSKUSJA

SESJA IV - INAUGURACJA KONGRESU - GDY NAUKA SPOTYKA SIĘ Z PRAKTYKĄ - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

17:50 - 18:05

Inauguracja kongresu – system certyfikacji ośrodków leczenia ran w Polsce

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP - Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Izabela Leszczyna - Ministra Zdrowia

Mariola Łodzińska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Ewa Kołodziej - Posłanka, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy

dr n. med. Dorota Gałczyńska-Zych - Dyrektor Szpitala Bielańskiego

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

18:05 - 18:35

Lekarz i pielęgniarka z sercem dla rany - wręczenie nagród

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Maciej Sopata, mgr Jolanta Dynarska, mgr Lidia Czwakiel, mgr Beata Góralska, mgr Monika Aleksy-Polipowska

18:35 - 18:50

Wounds in the face of natural disasters - experiences from the earthquake in Turkey (Rany w obliczu klęsk żywiołowych - doświadczenia z okresu trzęsienia ziemi w Turcji)

prof. Hakan Uncu

18:50 - 19:05

Difficulties in surgical treatment in patients after organ injuries and closing tissue defects in the course of cancer (Trudności w chirurgicznym zaopatrzeniu ran pourazowych i nowotworowych)

prof. Gaye Filinte

19:05 - 19:20

Otyłość a rany

prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

19:20 - 19:30

DYSKUSJA

19:30

Zakończenie I dnia

SESJA V - ANTYBIOTYKOTERAPIA I ANTYSEPTYKA - KIEDY RAZEM A KIEDY OSOBNO? FORUM EKSPERTÓW - KONSENSUS PTLR - SESJA POD PATRONATEM FIRMY SCHULKE - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, dr hab. n. med. Maciej Sopata, mgr Jolanta Dynarska

9:00 – 9:10

Mikrobiologia rany trudno gojącej się - od pobrania materiału do oceny antybiogramu

dr n. med. Marleta Zienkiewicz

9:10 - 9:20

Nowy konsensus PTLR w zakresie antyseptyki

dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kisielska

9:20 - 9:30

Antyseptyka w ranach u pacjenta z chorobą nowotworową

dr hab. n. med. Maciej Sopata

9:30 - 9:40

Wytyczne dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych - aspekty prawne

mec. Michał Modro

9:40 - 9:50

DYSKUSJA

SESJA VI - RAZEM Z TOWARZYSTWEM CHIRURGÓW POLSKICH TWORZYMY NOWE STANDARDY W LECZENIU RAN W POLSCE - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, dr n. med. Przemysław Lipiński, lek. med. Marcin Tusiński

9:50 - 10:00

Konsensus higieny rany w ranach operacyjnych

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

10:00 - 10:10

Techniki operacyjne w leczeniu neuroosteoartropatii Charcot - kiedy warto operować a kiedy nie?

lek. med. Marcin Tusiński

10:10 - 10:20

Przeszczepy skóry pośredniej grubości wykonywane ambulatoryjnie u chorych z trudno gojącymi się ranami

dr n. med. i n. o zdr. Marcin Malka

10:20 - 10:35

Prehabilitacja u chorego zakwalifikowanego do zabiegu gwarantem lepszych wyników

dr n. med. Krzysztof Karaś, dr n. k. f. Piotr Czyżewski

10:35 - 10:50

Ile kosztują oszczędności? Redukcja kosztów operacyjnych z Provizio SEM scanner - wykład pod patronatem ARJO

Konrad Pianko, President Central Eastern Europe Arjo

10:50 - 11:00

DYSKUSJA

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

SESJA VII - RAZEM Z POLSKIM TOWARZYSTWEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ TWORZYMY NOWE STANDARDY W LECZENIU RAN W POLSCE - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

11:20 - 11:30

Leczenie endowaskularne chorych z cukrzycową chorobą stóp

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka

11:30 - 11:40

Najnowsze doniesienia z Londynu z Sympozjum Charing Cross 2024

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

11:40 - 11:50

Kiedy odstąpić od rewaskularyzacji u chorego z raną

lek. med. Adriana Nowak

11:50 - 12:00

Rola klasycznych operacji naczyniowych w leczeniu przewlekłego niedokrwienia zagrażającego utratą kończyny

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak

12:00 - 12:10

DYSKUSJA

SESJA VIII - DEBATA EKSPERTÓW - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr n. med. Przemysław Lipiński

12:10 - 12:50

Debata Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, dr n. med. Przemysław Lipiński, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak

12:50 - 13:10

Przerwa kawowa

SESJA IX - RANA NOWOTWOROWA - CZY TO TEŻ RANA TRUDNO GOJĄCA SIĘ?- KONSENSUS PTLR i PTO W ZAKRESIE RAN NOWOTWOROWYCH - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: dr hab. n. med. Mateusz Spałek, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, mgr Monika Aleksy-Polipowska

13:10 - 13:20

Manifestacje skórne nowotworów

lek. med. Maria Krotewicz

13:20 - 13:30

Odczyny i rany popromienne

dr hab. n. med. Mateusz Spałek

13:30 - 13:40

Co to jest rana nowotworowa? Czy to też rana trudno gojąca się?

dr n. med. Piotr Hevelke

13:40 - 13:50

Konsensus PTLR w zakresie postępowania w ranach nowotworowych

mgr Monika Aleksy-Polipowska

13:50 - 14:00

Zastosowanie NPWT po operacjach nowotworów głowy i szyi

dr n. med. Ewa Migacz

14:00 - 14:10

DYSKUSJA

14:10 - 15:30

Przerwa obiadowa

15:30 - 19:00

WARSZTATY W TRZECH SALACH

15:30 - 16:00

 • Specyfika leczenia ran onkologicznych - dr n. med. Michał Libiszewski (PAUL HARTMANN) Sala Kaflarza I
 • Odleżyny – czego nie robić, żeby nie zaszkodzić - mgr Monika Aleksy-Polipowska (CONVATEC) Sala Młynarza
 • Czy wiemy już wszystko na temat leczenia odleżyn? – mgr Sylwia Rogowska (URGO) Sala Kaflarza II

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 16:45

 • Lawaseptyka i opatrunki - zgrany duet w leczeniu ran trudno gojących się - mgr Krzysztof Sumiński (PAUL HARTMANN) Sala Kaflarza I
 • Trudne rany – praktyczne wskazówki - mgr Sylwia Rogowska (CONVATEC) Sala Młynarza
 • Czy wiemy już wszystko na temat leczenia oparzeń? – mgr Urszula Jakubowska (URGO) Sala Kaflarza II

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:30

 • Jak prawidłowo przygotować łożysko rany trudno gojącej się przed aplikacją opatrunku? - dr n. med. i n. o zdr. Marcin Malka (SCHULKE) Sala Kaflarza I
 • Jak operować rany przewlekłe korzystając z pomocy wachlarza produktów dedykowanych do ich leczenia zachowawczego? - lek. med. Marcin Tusiński (KIKGel) Sala Młynarza
 • Eksperci dla ekspertów, czyli najtrudniejsze przypadki kliniczne z mojej praktyki – piel. Aneta Zymon, mgr Urszula Jakubowska, mgr Sylwia Rogowska (URGO) Sala Kaflarza II

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:15

 • Profilaktyczna terapia podciśnieniowa w chirurgii głowy i szyi - nie czy, tylko jak ją stosować?dr n. med. Ewa Migacz (SMITH&NEPHEW) Sala Kaflarza I
 • Jedno, proste rozwiązanie na pięć wyzwań w postępowaniu z raną trudno gojącą się – jak to możliwe? - mgr Marta Bakowska (MOLNLYCKE) Sala Młynarza
 • Różnorodne rozwiązania i zastosowania terapii podciśnieniowej - jednorazowej, tradycyjnej i z namaczaniem - mgr Renata Osęka, mgr Marzena Witak (ASPIRONIX) Sala Kaflarza II

18:15 - 18:30

Przerwa kawowa

18:30 - 19:00

 • Wsparcie psychologiczne dla medyków - mgr Urszula Szybowicz - prezes Fundacji "Nie widać po mnie", dyrektor operacyjna PFSz Sala Kaflarza I
 • Pacjent z raną w opiece farmaceutycznej - co wolno, a czego nie wolno farmaceucie? - mec. Michał Modro Sala Młynarza
 • Nie bójmy się kompresjoterapii - dr n. med. Przemysław Lipiński Sala Kaflarza II

19:00 - 20:30

Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

SESJA X - DARK SESSION - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr n. med. Przemysław Lipiński

20:30 - 21:00

Jak opracować ranę, żeby nie bolało

dr n. med. Przemysław Lipiński, dr n. med. i n. o zdr. Marcin Malka, lek. med. Marcin Tusiński, dr hab. n. med. Maciej Sopata, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, mgr Jolanta Dynarska, mgr Monika Aleksy-Polipowska

 

9:00 - 10:15

WARSZTATY

9:00 - 9:30

 • Rany krocza w ginekologii - mgr Emilia Kocik Sala Kaflarza I
 • Wypisywanie recept dla pielęgniarek - mgr Beata Góralska Sala Młynarza
 • Organizacja miejsca pracy w technice sterylnej - dr n. med. i n. o zdr. Marcin Malka (TZMO) Sala Kalflarza II

9:30 - 9:45

Przerwa kawowa

9:45 - 10:15

 • Rozdarcia skóry (skin tears) - dr n. med. Przemysław Lipiński, mgr Lidia Czwakiel Sala Kaflarza I
 • Larwoterapia w świetle zaleceń PTLR - mgr Jolanta Dynarska Sala Młynarza
 • Leczenie operacyjne ubytków powłok i zapalenia kości w cukrzycowej chorobie stóp - lek. med. Marcin Tusiński Sala Kaflarza II

10:15 - 10:45

Przerwa kawowa

SESJA XI - FORUM PRZYPADKÓW KLINICZNYCH - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: dr n. med. i n. o zdr. Marcin Malka, dr. n. med. Przemysław Lipiński, mgr Jolanta Dynarska, mgr Monika Aleksy-Polipowska

10:45 - 11:05

Owrzodzenie Żylne Goleni – czy możemy jeszcze przyśpieszyć gojenie? - wykład pod patronatem Lohmann & Rauscher

dr n. med. i n. o zdr. Marcin Malka

11:05 - 11:25

Skuteczne metody zaopatrywania ran w przebiegu choroby nowotworowej i ran powikłanych - analiza przypadków - wykład pod patronatem Kikgel

piel. Irena Gil

11:25 - 11:45

Przegląd przypadków - wykład pod patronatem VERCO

mgr Monika Aleksy-Polipowska

11:45 - 11:55

DYSKUSJA

11:55 - 12:10

Przerwa kawowa

SESJA XII - OWRZODZENIA GOLENI - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, dr n. o zdr. Paulina Mościcka

12:10 - 12:20

Wytyczne ESVS (Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej) dotyczące przewlekłej choroby żylnej - czy należałoby coś zmienić w naszym postępowaniu?

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

12:20 - 12:30

Wykorzystanie nowoczesnych technik w diagnostyce i leczeniu owrzodzeń żylnych

dr n. o zdr. Paulina Mościcka

12:30 - 12:40

Kompresjoterpia – wady i zalety

prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk

12:40 - 12:50

Higiena Rany - antybiofilmowy protokół opieki nad pacjentem z raną trudno gojącą się - wykład pod patronatem Convatec

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

12:50 - 13:00

Owrzodzenie żylne goleni – opis przypadków

dr n. med. Izabela Kuberka

13:00 - 13:10

DYSKUSJA

SESJA XIII - DEBATA PODSUMOWUJĄCA - Sala Kaflarza I i II

Przewodniczący: mgr Beata Góralska, mgr Lidia Czwakiel

13:10 - 13:40

Razem tworzymy nowe standardy leczenia ran

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, dr hab. n. med. Maciej Sopata, lek. med. Marcin Tusiński, mgr Jolanta Dynarska, mgr Monika Aleksy-Polipowska, dr n. med. Przemysław Lipiński

13:40 - 14:00

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE - Sala Kaflarza I i II

04

Prelegenci

CMS

dr n. med.

Piotr Hevelke

CMS

dr n. med.

Piotr Hevelke

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej; pracę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, by obecnie,  od kilkunastu lat związać się z chirurgią onkologiczną w NIO-PIB w Warszawie.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr

Kirsi Isoherranen

CMS

dr

Kirsi Isoherranen

President of The European Wound Management Association Current Position: Specialist in Dermatology, HUS Helsinki Wound Healing Centre EWMA Council member since 2016, member of the Scientific and Education Committees Date of Birth: 7.6. 1972 Education and/or academic degrees: MD, University of Turku, 1997 PhD, University of Turku, 1998 Specialist in Dermatology and Allergology 2010, University of Helsinki Special Competence in Wound Management 2015, Finnish Medical Association Previous positions: 1993 Research assistant, Laboratory of Biotechnology, University of Turku 1994-1997 Research assistant, Department of Dermatology, University of Turku 1997 General Practician, Pöytyä Health Centre 1998 Researcher, Department of Dermatology, University of Turku 1998 Assistant doctor, Department of Internal Medicine, Vakka-Suomi Hospital 1998 Assistant doctor, Department of Dermatology, Turku University Central Hospital 1999 Assistant doctor, Skin and Allergy Hospital, Helsinki 2000 General Practician, Espoonlahti Health Centre 2001 Assistant Doctor, Rheumatism Foundation Hospital 2001-2002 Principal Investigator, University of Tampere 2003-2010 Resident in dermatology, Skin and Allergy Hospital, Helsinki 2011 -> Specialist in dermatology, Helsinki University Central Hospital, Skin and Allergy Hospital Experience of clinical studies: 2001-2002 Principal Investigator in Espoo, rotavirus and influenzavirus vaccine studies (University of Tampere). During that period many courses concerning GCP. 2011-2012 Investigator in studying the effect of cis-urocanic acid in atopic eczema, multi-centre phase II study, Biocis Pharma Membership of learned societies/associations: Finnish Wound Management Association Finnish Medical Association EADV Finnish Dermatological Society

CMS

Ministra Zdrowia

Izabela Leszczyna

CMS

Ministra Zdrowia

Izabela Leszczyna

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof.

Zulfiqarali G Abbas

CMS

prof.

Zulfiqarali G Abbas

President of the D-Foot International. Diabetologist in Tanzania with over 30+ years experience in diabetic foot care. He has been honored with prestigious honors, founded multiple international organizations, and published numerous research. His commitment to global health has earned him multiple awards for outstanding contributions in diabetic foot care.

CMS

prof.

Hakan Uncu

CMS

prof.

Hakan Uncu

Professor of General and Vascular Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University

Director of Wound Care Unit of Ankara University Hospital

President of Wound Management Association of Turkey (WMAT)

Academic education & Training

 

In 1983 Degree in Medicine at Ankara University, scoring high marks

In 1989 Specialization in General Surgery at Ankara University

1989-1991 Vascular Surgery at University of Rome La Sapienza,Policlinico Umberto 1

1991-1992 Senior Registrar at Department of Surgery in Ankara University Hospitals

1992-1994 Full-time Consultant at Department of Surgery in Ankara University Hospitals

In 1995 Visiting Surgeon at Department of Vascular Surgery of Charing Cross Hospital in London

In 1999 Hands-on Course Endovascular procedures, Copenhagen

In 2003 Hands-on Course Laser Phlebology, Florence

In 2003 Sclerotherapy Course, Bologna

In 2009 Breast Cancer,Oncologic and Reconstructive Surgery Course, Eur. Cancer Institute, Milan

In 2010 Diabetic Foot Management Course, Boston-USA

 

Professional experience

In 1998 Associate Professor of Surgery

Since 2009 Professor of Surgery, Ankara University

In 2014 Director of Department of Vascular Surgery, Ankara University

Since 2014 Director of the Wound Care Unit of Ankara University Hospital

Since 2018 Member of EWMA Cooperating Organisations’ Board as Representative of WMAT

 • I can perform all arterial and venous operations of the extremities, diabetic foot surgery and

any kind of amputations also.

 • More than 50 publications and more than 100 presentations in national and international

journals/meetings.

 

Memberships

EWMA

ESVS (European Society for Vascular Surgery)

International College of Angiology

The American College of Phlebology

International Union of Phlebology

Turkish Surgical Association

Wound Management Association of Turkey (WMAT)

Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society

Society of Turkish Phlebology

Federation of Turkish Association of Breast Diseases

Endocrine Surgery Association of Turkey

CMS

M.D.

Robert Klein

CMS

M.D.

Robert Klein

Dr Robert Klein ukończył szkolenie podiatryczne i chirurgiczne w Chicago w Dr. William Scholl College of Podiatric Medicine na Rosalind Franklin University of Medicine and Science. Ukończył studia licencjackie z chemii na Florida Atlantic University. Dr Klein kontynuował edukację jako główny rezydent w Michigan Health Center w Detroit. Dr Robert Klein ukończył program Strategic Healthcare Leadership na Cornell University. Należy do zarówno Amerykańskiej Rady Chirurgii Stóp i Kostek, jak i Amerykańskiej Rady Zarządzania Ranami. Dr Klein praktykuje leczenie ran, chirurgię i zapobieganie. Jest profesorem nadzwyczajnym chirurgii na University of South Carolina School of Medicine (USCSOM) - Greenville i pełni funkcję przewodniczącego wydziału opieki nad ranami dla Prisma Health System - Upstate. Jest dyrektorem medycznym Vascular Health Alliance Wound Healing and Hyperbaric Oxygen Center w Greenville. Dr Klein ma ponad 29-letnie doświadczenie w leczeniu trudno gojących się ran. Służy jako recenzent w zespole redakcyjnym Wounds: A Compendium of Clinical Research and Practice.

 

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

prof.

Gaye Filinte

CMS

prof.

Gaye Filinte

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

CMS

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Gałązka

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

Pielęgniarka oddziałowa oddziału Onkologii Klinicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania.

CMS

prof.

Harikrishna K.R. Nair

CMS

prof.

Harikrishna K.R. Nair

The president of the West Pacific Region for Diabetic Limb Problems. President-Elect of the World Union of Wound Healing Societies.

He has 25 years of clinical experience, authored several books, chapters and countless publications.

CMS

dr n. med.

Dorota Gałczyńska - Zych

CMS

dr n. med.

Dorota Gałczyńska - Zych

Dyrektor Szpitala Bielańskiego. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia. Jest Specjalistą w zakresie Chorób Wewnętrznych, Medycyny Nuklearnej i Medycyny Pracy.  Jest laureatem wielu nagród za swoje osiągnięcia. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżerm Zasługi oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Zdobyła także nagrodę „Aleksandria”, za zasługi dla rozwoju miasta Siedlce.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Wojciech Bik

CMS

prof. dr hab. n. med.

Wojciech Bik

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik,  specjalista endokrynolog oraz specjalista chorób wewnętrznych. Od roku 2008 jest kierownikiem Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP)  w Warszawie. W latach 2016 – 2024  Zastępca Dyrektora CMKP – Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych
W latach 2014 – 2022 członek Zarządu Głównego a od 2022 r Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz Przewodniczący Komisji ds. specjalizacji i szkolenia podyplomowego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii. Przewodniczący Sekcji Badań Podstawowych Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Członek Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Międzynarodowej Federacji Neuroendokrynologii.
Naukowo zajmuje się miedzy innymi: wpływem zaburzeń metabolicznych i otyłości na zaburzenia płodności,  rozwój chorób neurologicznych (w tym choroby Alzheimera, udarów mózgu i stwardnienia rozsianego), mechanizmów powstawania nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego.
Jest kierownikiem naukowym oraz wykładowcą na kursach organizowanych dla lekarzy w trakcie specjalizacji z endokrynologii, chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa oraz medycyny rodzinnej. Tematyka prowadzonych kursów obejmuje zagadnienia związane z otyłością i towarzyszącymi jej powikłaniami, insulinoooporności oraz chorobami endokrynologicznymi, za jakimi spotykają się lekarze  w gabinetach endokrynologicznych i POZ.
Dwukrotny laureat nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe.

CMS

mgr

Urszula Jakubowska

CMS

mgr

Urszula Jakubowska

Urszula Jakubowska - Pielęgniarka Koordynująca pracą Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, zastępca kierownika w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz Prywatna Praktyka Pielęgniarska. Mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa ratunkowego i pielęgniarstwa epidemiologicznego. Od 2010 roku Członek Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 2016 – sekretarz Naczelnej Komisji Rewizyjnej NIPiP, 2023 –kolejna kadencja sekretarz Naczelnej Komisji Rewizyjnej w NIPiP w Warszawie.

Doświadczenie: Wykładowca na kursach specjalistycznych, kursach kwalifikacyjnych na specjalizacji dla pielęgniarek. Autorka rozdziału w podręczniku dla studentów 2008 r –„Standardy i procedury pielęgnacyjne chorego w stanie zagrożenia życia” oraz współautorka rozdziału w podręczniku „ Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej” , współautor WYTYCZNE - PTLR Profilaktyka odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa LeczeniaRan. część I -2020 r. Wykładowca na licznych konferencjach o leczeniu ran. Zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają na prowadzenie ciekawych zajęcia praktycznych ze studentami ratownictwa medycznego. W praktyce leczenia ran trudne przypadki pozwalają na nieustanne zgłębianie wiedzy, stosowanie jej w praktyce. Praca pielęgniarki to nieustanny własny rozwój, ogromna satysfakcja zawodowa i poczucie spełnienia z dobrze wykonanej roli.

CMS

dr n. med., dr n. o zdr.

Marcin Malka

CMS

dr n. med., dr n. o zdr.

Marcin Malka

Pomysłodawca i dyrektor medyczny PODOS Klinika Leczenia Ran. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przeanalizował blisko 4000 posiewów pochodzących z zakażonych ran trudno-gojacych się co zaowocowało przygotowaniem i obroną pracy doktorskiej na temat Epidemiologii zakażonych ran przewlekłych. Kieruje ponad 75 osobowym zespołem wielodyscyplinarnym składającym się chirurgów, diabetologów, ortopedów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i podologów. Promotor m.in. techniki sterylnej opracowywania ran, agresywnego oczyszczania ran, ambulatoryjnej terapii NPWT, ambulatoryjnych przeszczepów skóry, odciążeń typu Total Contac Cast, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, czy szeroko pojętego ratowania kończyn przed amputacją. Od 2015 r. współpracuję z Fundacją EB Polska rozwijając możliwości nowoczesnego leczenia ran u pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (EB). Organizator staży, szkoleń, teletransmisji z gabinetów zabiegowych i warsztatów z zakresu leczenia ran. Współautor zaleceń PTLR w zakresie leczenia ZSC i postępowania przeciwdrobnoustrojowego. Członek PTLR i EWMA. Prywatnie mąż, ojciec 4 dzieci. Miłośnik biegów długodystansowych i wspinaczki.

CMS

piel.

Irena Gil

CMS

piel.

Irena Gil

Absolwentka Liceum Medycznego w Strzelinie. Pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu "Przylądek nadziei". Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego. Pielęgniarka oddziałowa - oddziału przeszczepienia szpiku i terapii genowej.  Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach z zakresu leczenia ran u dzieci leczonych onkohematologicznie. Laureatka wielu odznaczeń i nagród. W 2019 uhonorowana odznaczeniem „Bene Meritus”  za wyróżniającą się postawę zawodową, upowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Agnieszka Baranowska-Bik

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Agnieszka Baranowska-Bik

Wykładowca na kursach specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy oraz na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych. Członek międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych: Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Światowe Towarzystwo Neuroendokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologiczne. Autorka licznych publikacji naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Jako nauczyciel akademicki jest opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce chorób endokrynologicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych związanych z otyłością , schorzeń przysadki i tarczycy. Zajmuje się również kompleksowym leczeniem zespołu PCO. Leczy zaburzenia endokrynologiczne w ciąży. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie nie tylko endokrynologii, ale także w dziedzinie chorób wewnętrznych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

Pracownik naukowo- dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest opiekunem  ponad 200 prac  magisterskich,  promotorem i recenzentem wielu  prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Autorem i współautorem ok. 400 prac, w tym prac wiele o zasięgu międzynarodowym ponadto  ok. 170 doniesień zjazdowych polskich i mędzynarodowych,  Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006),  Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2012-2020). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Redaktor naczelna czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Otrzymała wiele uczelnianych,  regionalnych i państwowych  odznaczeń,  nagród  oraz wyróżnień.

CMS

dr n. med.

Adam Węgrzynowski

CMS

dr n. med.

Adam Węgrzynowski

Specjalista chorób wewnętrznych, angiolog, podiatra. W pracy i na co dzień wulkan energii i gejzer pomysłów zawodowych. Gdyby istniał w kilku egzemplarzach, wtedy wszystkie zdołałby zrealizować. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, jako wykładowca na kongresach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jako lekarz od roku 2000 związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Poznaniu. Współtwórca poradni stopy cukrzycowej oraz Podovii w Poznaniu. Mistrz budowania relacji i krzewiciel idei współpracy wielospecjalistycznej. Zdając sobie sprawę, że każdy element terapii ma znaczenie, docenia i wykorzystuje wszystkie opcje które niosą ze sobą poprawę stanu zdrowia, od najnowocześniejszych technologii, po drobne zmiany nawyków żywieniowych i technik leczenia. 

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

 dr n. med. i n. o zdr.

Izabela Kuberka

CMS

 dr n. med. i n. o zdr.

Izabela Kuberka

Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego. Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im Piastów we Wrocławiu. Autorka wielu publikacji z dziedziny leczenia ran. Współautorka rekomendacji wydawanych przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran.  Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.   Czynny uczestnik konferencji naukowych polskich i zagranicznych.  Firma: Wound Care. Kompleksowe leczenie ran.

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

Mgr pielęgniarstwa

Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

CMS

mgr

Marzena Witak

CMS

mgr

Marzena Witak

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Konsultant medyczny Aspironix Polska.

CMS

dr n. med.

Piotr Liszkowski

CMS

dr n. med.

Piotr Liszkowski

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Od 2005 roku zajmuje się leczeniem Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej. Przez wiele lat związany z Kliniką Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Współtworzył Przykliniczną Poradnię Stopy Cukrzycowej w Szpitalu im. Fr. Raszei w Poznaniu, a także Poradnię Stopy Cukrzycowej w SP ZOZ w Kościanie. Brał udział w pracach nad tworzeniem i realizacją programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia: „Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej”. Od 2022 roku zaangażowany w tworzenie i prowadzenie Pododdziału Stopy Cukrzycowej w SP ZOZ w Szamotułach, gdzie od 2023 roku realizowany jest pilotażowy program opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej. Pomysłodawca i współtwórca aplikacji mobilnej Nieamputuj.pl wspierającej Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej.

CMS

dr n. med.

Agnieszka Klama-Baryła

CMS

dr n. med.

Agnieszka Klama-Baryła

Absolwentka m.in. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca, szkoleniowiec i specjalistą w zakresie GMP, GCP oraz GLP. Kieruje Bankiem Tkanek i Pracownią Hodowli Komórek i Tkanek w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jest konsultantem w Śląskim Parku Technologii Medycznych w Zabrzu i Nauczycielem Akademickim. Współautor 47 publikacji o index-h 13.

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

Magister pielęgniarstwa, absolwentka CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz członkini  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wykładowczyni oraz opiekun zajęć praktycznych Akademii Tarnowskiej. W latach 20215-2023 Przewodnicząca Szpitalnego Zespołu do Spraw Profilaktyki i Leczenia Odleżyn i Ran Przewlekłych oraz członkini Zespołu do Spraw  Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza w Tarnowie. W latach 2015-2023 Członkini Komisji Kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w  Tarnowie. Autorka i współorganizatorka licznych szkoleń praktycznych w zakresie ran trudno gojących się. Od 28 lat czynna zawodowo pielęgniarka. Praktyka pielęgniarska: do 2023r Szpital Wojewódzki im Św. Łukasza w Tarnowie oddział ortopedyczno-urazowy oraz poradnia ortopedyczno-urazowa. Obecnie:  ,,LidRan" Specjalistyczne Usługi Pielęgniarskie w Miejscu Wezwania, Intercard Tarnów Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Specjalmed - Hospicjum domowe. Finalistka konkursu ,,Pielęgniarka Roku 2012"

CMS

prof. dr hab. n. med.

Piotr Andziak

CMS

prof. dr hab. n. med.

Piotr Andziak

Konsultant Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, profesor w II Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP. Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1981 roku. Doktorat uzyskał w 1986 roku na podstawie rozprawy pt.: „Żylaki kończyn dolnych w wybranej populacji dzielnicy Bródno w Warszawie”. W 1993 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Badania nad wadami tętnic szyjnych wewnętrznych” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Autor i współautor ponad 190 publikacji naukowych, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej chirurgii tętnic szyjnych i łuku aorty. W latach 2000-2023 kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W latach 2018-2023 Kierownik II Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej od 2011 do 2022 roku. Zainteresowania naukowe obejmują chirurgiczne leczenie zwężeń tętnic szyjnych i łuku aorty, następstwa niedokrwienia mózgu u chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych, przyczyny i leczenie zespołu hyperperfuzyjnego, wpływ morfologii blaszki miażdżycowej na wyniki leczenia zwężeń tętnic szyjnych oraz leczenie zakażeń protez naczyniowych.

CMS

dr hab. n. med.

Mateusz Spałek

CMS

dr hab. n. med.

Mateusz Spałek

Profesor Instytutu. Lekarz specjalista radioterapii onkologicznej Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii I, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Członek PTRO, PTOK, PTO, PTHO, MASCC, ESTRO, ESMO, EORTC, ESHO, TARPSWG, FOSTER Ekspert ABM Wykładowca na kursach CMKP W dorobku posiada kilkadziesiąt publikacji ze współczynnikiem wpływu, liczne wykłady, prezentacje ustne i plakatowe na >100  konferencjach Realizator i kierownik grantów naukowych oraz badań klinicznych.

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych.
Związany z Kliniką Diabetologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach  i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Wykładowca i uczestnik zjazdów, kursów i konferencji w Polsce i za granicą poświęconych stopie cukrzycowej. Zaangażowany w popularyzowanie wiedzy na temat stopy cukrzycowej. Członek sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Członek Komisji Kształcenia przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

Krzysztof Sumiński, medyk, psychopedagog, od 14 lat związany z firmą Paul HartmannPolska, konsultant medyczny. Uczestnik wielu konferencji, wykładowca, szkoleniowiec z zakresu opieki nad pacjentem z raną.

CMS

dr n. med.

Michał Libiszewski

CMS

dr n. med.

Michał Libiszewski

Specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej, od lat zaangażowany również w leczenie ran trudnogojących się. Praktyk i dokonały nauczyciel

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Product manager AWD Aspironix Polska

CMS

dr n. o zdr.

Paulina Mościcka

CMS

dr n. o zdr.

Paulina Mościcka

W 1997 roku rozpoczęłam pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. dr J. Biziela (obecnie Szpital Uniwersytecki nr 2) w Bydgoszczy na stanowisku pielęgniarki.  Od 2001 roku pracuję w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Bydgoszczy. Kierownikiem poradni jest Pani Prof. Maria Szewczyk, a Pan Prof. Arkadiusz Jawień jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, z którą ściśle współpracujemy i stanowimy zgrany zespół. Od 2011 roku podjęłam pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego, w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Moja praca stwarza mi możliwości rozwoju i łączenia nauki z praktyką. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marek Szczepkowski

CMS

prof. dr hab. n. med.

Marek Szczepkowski

Marek Szczepkowski – polski lekarz chirurg, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych.
W 1982 ukończył studia medyczne w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista chirurgii ogólnej (I stopień W 1985 i II stopień w 1990). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1988. W 2016 otrzymał tytuł naukowy profesora.
Zawodowo związany ze Szpitalem Bielańskim w Warszawie a także z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Katedrą Fizjoterapii Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (AWFJP) w Warszawie. Kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. Nauczyciel akademicki, profesor tytularny, profesor w CMKP i AWFJP.
Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych w tym m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich czy European Federation for Colorectal Cancer (członek założyciel), Central and Eastern European. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i recenzentem w redakcjach 8 naukowych czasopism o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Autor lub współautor ponad 340 opracowań naukowych, spośród których są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, rozdziały w podręcznikach i skryptach. Prace naukowe Jego autorstwa ukazują się w takich prestiżowych czasopismach  o zasięgu międzynarodowym jak British Journal of Surgery.

CMS

mgr

Urszula Szybowicz

CMS

mgr

Urszula Szybowicz

Prezes i założyciel Fundacji Nie Widać Po Mnie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali, ekspertka w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania w opiece zdrowotnej.  Z powodzeniem wdraża innowacje w podmiotach leczniczych, uczestniczy w wielu projektach dot. wykorzystania analizy danych z ochrony zdrowia i farmacji, projektów dot. koordynowanej ochrony zdrowia, a także w projektach regulacji prawnych dla sektora ochrony zdrowia. Konsultantka wielu podmiotów z zakresu nowych kierunków rozwoju i wykorzystania innowacji w sektorze healthcare.

CMS

lek. med.

Maria Krotewicz

CMS

lek. med.

Maria Krotewicz

Lekarz specjalista chirurgii onkologicznej. Pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie jako asystent w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich,  Kości i Czerniaka. W Klinice zajmuje się diagnostyką i leczeniem  nowotworów skóry. Między innymi prowadzi poradnię profilaktyki zmian skórnych w przyszpitalnym Centrum Profilaktyki Nowotworów. Zainteresowania zawodowe obejmują również mięsaki. Obecnie jest  w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Specjalista w zakresie leczenia trudno gojących się ran – umiejętność która jest szczególnie przydatna u pacjentów onkologicznych.  W czasie wolnym od pracy angażuje się w działania profilaktyczne prowadzone w mediach . Wielokrotnie uczestniczyła w programach radiowych i telewizyjnych o tej tematyce. Ponad to współpracuje z fundacja Sarcoma. Która zajmuje się miedzy innymi  działalnością edukacyjna  czy organizacja akcji charytatywnych np. Onkobieg - Razem po zdrowie.

CMS

lek. med.

Adriana Nowak

CMS

lek. med.

Adriana Nowak

Adriana Nowak jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jest wykładowcą akademickim w Instytucie Nauk Medycznych UKSW.
Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz zajmuje się leczeniem ran przewlekłych, w tym również z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej.
Pozostaje członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Jest autorką i współautorką artykułów w czasopismach medycznych.

CMS

dr n. med.

Krzysztof Karaś

CMS

dr n. med.

Krzysztof Karaś

Absolwent Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2011 ukończył z wyróżnieniem studia medyczne otrzymując od rektora „Medal za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej”.  W 2018 roku obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk medycznych. W 2019 roku uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w rożnach szpitalach na terenie kraju, jak również za granica (Christian Albrecht’s University Kiel, Niemcy). Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Gnieźnie. Założyciel i Koordynator pierwszej w Polsce Poradni Prehabilitacji i Opieki Okołooperacyjnej w Gnieźnie.

CMS

mec.

Michał Modro

CMS

mec.

Michał Modro

Radca prawny. Od ponad 20 lat w branży medycznej pracujący na rzecz szpitali, poradni, lekarzy, firm farmaceutycznych, kosmetycznych, aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz producentów wyrobów medycznych. Ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia. Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń dostępnym na platformach medycznych. Od ponad 10 lat ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa zamówień publicznych i prawa medycznego Polskiej Federacja Szpitali. Członek wielu zespołów doradczych przy Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiciel w Zespole Trójstronnym przy MZ ds. Zdrowia oraz ds. Opieki Społecznej. Od ponad 3 lat partner prawny w Krajowej Izbie Domów Opieki Polish Chamber of Long Term Care Facilities. Od 2 lat prowadzi szkolenia prawne dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wykładowca akademicki i inicjator nowych programów edukacyjnych na uczelniach medycznych w Warszawie, Krakowie (CM UJ), Poznaniu, Łodzi. Autor wielu artykułów z zakresu prawa w ochronie zdrowia oraz licznych komentarzy do projektów ustaw i rozporządzeń. Ekspert współpracujący z organami osadzonymi w obszarze rządowym tj. izby pielęgniarskie, izby lekarskie w tym NIL, rzecznik praw pacjenta, komisje etyczne przy MZ ds. nowych programów lekowych i badań ABM. Twórca domen edukacyjnych: www.sygnalista.blog, www.prawogospodarkazdrowie.pl 

CMS

dr n. med.

Marleta Zienkiewicz

CMS

dr n. med.

Marleta Zienkiewicz

Od wielu lat członek- założyciel Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, współpracownik i współautor rekomendacji opracowywanych w ramach NPOA (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków) i SES.Aktualnie pracuję jako Przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń  szpitalnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, w Szpitalnym Centrum Medycznym Goleniów oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie. Na co dzień zajmuję się problematyką zakażeń- głównie szpitalnych, dbam o bezpieczeństwo chorych i zapobieganie wystąpieniom zakażeń u osób hospitalizowanych, dodatkowo konsultuję chorych z podejrzeniem zakażenia, biorę udział w procesie diagnostycznym i leczniczym, dobierając optymalną antybiotykoterapię.

CMS

dr n. k. f.

Piotr Czyżewski

CMS

dr n. k. f.

Piotr Czyżewski

Kierownik zespołu fizjoterapeutów w Klinice Leczenia Ran Podos. Specjalista fizjoterapii, doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt i zastępca kierownika Katedry Fizjoterapii Klinicznej na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa.

W pracy dydaktycznej realizuje zagadnienia związane z fizjoterapią w chorobach naczyń obwodowych, w zespole stopy cukrzycowej, rehabilitacją amputowanych i stomików oraz fizjoterapią w chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej.

W pracy organizacyjnej zaangażowany w jakość kształcenia i współpracę w ramach Europejskiej Sieci Szkół Wyższych Fizjoterapii. Praktykuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Prywatnie mąż i ojciec.

CMS

dr hab. n. med.

Anna Korzon-Burakowska

CMS

dr hab. n. med.

Anna Korzon-Burakowska

Absolwentka gdańskiej Akademii Medycznej. Diabetolog. Przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Mentorka Grupy Młodych Naukowców Międzynarodowej Grupy Badawczej Stopy Cukrzycowej. Reprezentant krajowy Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Stopy Cukrzycowej.

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej, wykładowczyni Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, osoba z wieloletnią praktyką w leczeniu ran. Od 24 lat zajmuje się leczeniem ran, w tym przewlekłych. Ukończyła specjalistyczny kurs leczenia ran, posiada specjalizację w opiece paliatywnej. Wykładowca akademicki na wydziale pielęgniarstwa. Prowadzi liczne wykłady z zakresu leczenia ran. Na co dzień prowadzi też ambulatoryjną opiekę nad pacjentami z ranami oraz opiekuje się osobami hospicyjnymi.

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chirurg, doktor nauk medycznych. Założyciel i kierownik Pracowni Leczenia Ran w Łodzi, działającej na zasadzie zespołu wielodyscyplinarnego. Zajmuje się leczeniem trudno gojących się ran, ze szczególnym uwzględnieniem stopy cukrzycowej.
Jest reprezentantem Polski w międzynarodowej organizacji D-Foot International. Należy do Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz International Association of Diabetic Foot Surgeons. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Wound Masterclass.
Współautor wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran na temat stopy cukrzycowej (2021) i terapii larwalnej (2023). Autor publikacji naukowych i wystąpień na licznych konferencjach i kongresach z zakresu wulnerologii. Prowadzi intensywną działalność edukacyjną dotyczącą leczenia ran, w tym również w ramach misji szkoleniowych do krajów rozwijających się.
W czasie wolnym członek i wolontariusz stowarzyszenia Polska Misja Medyczna, uczestnik wyjazdów misyjnych do szpitali w Ugandzie, Zambii i Papui Nowej Gwinei. Prezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, członek rady fundatorów fundacji charytatywnej „Koper Pomaga”, instruktor ZHP w stanie spoczynku, zamiłowany podróżnik.

CMS

dr n. med.

Ewa Migacz

CMS

dr n. med.

Ewa Migacz

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej, specjalista otorynolaryngolog. Starszy asystent w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w USA w Cleveland Clinic (Department of Plastic Surgery, Microsurgery Laboratory oraz Head and Neck Institute), Harvard Medical School (Facial Nerve Center) i University of Maryland School of Medicine (Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery Department). W swojej pracy klinicznej zajmuje się onkologią i rekonstrukcją w obrębie głowy i szyi, a w szczególności chorobami i reanimacją nerwu twarzowego. W kompleksowej terapii ran przewlekłych w laryngologii wykorzystuje terapię podciśnieniową.

CMS

piel.

Aneta Zymon

CMS

piel.

Aneta Zymon

Pielęgniarka z 32-letnim stażem pracy, specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego, ekspert leczenia ran. Założycielka i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Partnerka Ultramed Centrum Leczenia Naczyń, Ran i Bólu. Członkini Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Współautorka pierwszej publikacji dotykającej problematyki leczenia powikłanych ran mostka przy użyciu MDT. Współtwórczyni Międzynarodowej Akademii Leczenia Ran, obecnie Wound Care & Management Academy. Pomysłodawczyni i organizatorka pierwszej w Polsce i w świecie międzynarodowej konferencji dotyczącej larwoterapii. Prelegentka, uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem. Specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego, edukator 
i promotor zdrowia. Współzałożyciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED w Rzeszowie.

CMS

President CEE, ARJO

Konrad Pianko

CMS

President CEE, ARJO

Konrad Pianko

Absolwent kierunku Chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowych studiów MBA. Karierę rozpoczynał w firmach farmaceutycznych a następnie kontynuował ją w branży wyrobów medycznych w obszarach sprzedaży, marketingu i market access. W 2015 dołączył do firmy Arjo i zajmuje się regionem CEE, CIS i Izraelem. Jego zainteresowania szczególnie skupiają się na obszarze ekonomiki zdrowia i optymalizacji kosztów prowadzenia działalności leczniczej.

05

Organizatorzy i Patronaty

Kongres wspierają

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych Partnerów Polskie Towarzystwo Leczenia Ran od ponad 20 lat z sukcesem realizuje najważniejsze zapisy statutu działając na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran, organizując forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarny gronie specjalistów, ale przede wszystkim działając na rzecz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnego leczenia ran w Polsce. Bez naszej współpracy nie byłoby to możliwe. Dziękujemy!

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Sponsorzy

07

Opłaty

Wszystkie podane opłaty są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
 • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
 • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe
 • pakiet wyżywienia

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących:

 • przerwy kawowe
 • pakiet wyżywienia

Dodatkowa opłata za nocleg w Folwarku Łochów:

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.

Płatności za udział w konferencji należy dokonać za pomocą przelewu (do którego dane widoczne są poniżej).

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:
CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska
Ul. Powstańców 33/91, 05-091 Ząbki
nazwa banku: ING
nr konta: 49 1050 1038 1000 0098 0081 3314
tytuł przelewu: Kongres PTLR 2024 + imię i nazwisko uczestnika

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Prosimy o wpłaty jednorazowe, nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie
Po dokonaniu rejestracji dostaną Państwo potwierdzenie mailowe z informacją na temat przesłania danych do faktury oraz sposobie zapłaty. Faktura zostanie przesłana po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu danych na adres [email protected]

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa do 30 kwietnia 2024. Po 30 kwietnia 2024 uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

Opłaty ważne do 30.03.2024

Pielęgniarka, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii

850 pln

Lekarz, farmaceuta

950 pln

Przedstawiciele firm

1050 pln

Osoby towarzyszące

1050 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją, do 26 roku życia)

700 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (dwie kolacje biesiadne z muzyką taneczną i muzyką na żywo 6 i 7.06.24 r.)

400 pln

Opłaty ważne od 1.04 - 30.05.2024

Pielęgniarka, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii

950 pln

Lekarz, farmaceuta

1050 pln

Przedstawiciele firm

1050 pln

Osoby towarzyszące

1050 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją, do 26 roku życia)

700 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (dwie kolacje biesiadne z muzyką taneczną i muzyką na żywo 6 i 7.06.24 r.)

400 pln

Opłaty ważne od 1.04 - 30.05.2024 dla członków PTLR, którzy do 30 marca 2024 opłacili składki członkowskie za rok 2024

Pielęgniarka, opiekun medyczny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, podiatra, technik ortopedii

850 pln

Lekarz, farmaceuta

950 pln

Studenci (kierunki medyczne z ważną legitymacją, do 26 roku życia)

700 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (dwie kolacje biesiadne z muzyką taneczną i muzyką na żywo 6 i 7.06.24 r.)

400 pln

UWAGA!!! Możliwość rezerwacji noclegu we własnym zakresie w kompleksie Folwark Łochów (miejsce konferencji) na preferencyjnych warunkach wyłącznie do 15 marca 2024.

Nocleg w hotelu Folwark Łochów w pokoju 2 os. (cena łączna za 2 noclegi)

459 pln

Nocleg w hotelu Folwark Łochów w pokoju 1 os. (cena łączna za 2 noclegi)

826 pln

Nocleg w domku Folwark Łochów w pokoju 2 os. (cena łączna za 2 noclegi)

377 pln

Nocleg w domku Folwark Łochów w pokoju 1 os. (cena łączna za 2 noclegi)

698 pln
08

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

09

Lokalizacja

wytycz trasę dojazdu