CMS
CMS
01

Zaproszenie

3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTLR - Kazimierz Dolny 15-17 czerwca 2023

Szanowni Państwo, 

w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na 3 Konferencję Naukowo-Szkoleniową PTLR. W tym roku spotkanie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 15-17 czerwca 2023 roku.

W programie konferencji zaplanowaliśmy liczne sesje wykładowe oraz warsztaty, wszystkie w ujęciu codziennej praktyki. To wyjątkowe spotkanie specjalistów, którym bliskie jest leczenie trudno gojących się ran. Zapraszamy wszystkich profesjonalistów wykonujących zawody medyczne: lekarzy i pielęgniarki, ratowników medycznych, podologów i podiatrów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, a także studentów, którzy już niedługo będą podejmowali odpowiedzialne decyzje kliniczne.

Spotkajmy się w dniach 15-17 czerwca, by poprzez naszą wiedzę i doświadczenie tworzyć nowe perspektywy dla pacjentów z ranami w Polsce i na świecie, bo #razemmożemywięcej!

Serdecznie zapraszamy! Razem tworzymy historię leczenia ran w Polsce!

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Prezes PTLR

CMS
02

Rada naukowa

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Pielęgniarka. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem zawodowym, od 15 lat współwłaściciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED w Rzeszowie, placówki, w której pacjenci otoczeni są interdyscyplinarną opieką specjalistyczną w zakresie leczenia ran trudno gojących się. Ukończone studia pedagogiczne o specjalności: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, studia podyplomowe – zarządzanie w ochronie zdrowia oraz specjalizacja - pielęgniarstwo geriatryczne. Ponadto kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo neurologiczne; kursy specjalistyczne: leczenie ran dla pielęgniarek, opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, wywiad i badanie fizykalne, resuscytacja krążeniowo - oddechowa. Ekspert w zakresie pielęgnacji i leczenia ran. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran od 2008 roku. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca na kursach specjalistycznych oraz konferencjach i szkoleniach. Współautor wielu publikacji medycznych.

CMS

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas

CMS

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas

mgr Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
i epidemiologicznego, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”
oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m. in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce.

CMS

prof.

David G. Armstrong

CMS

prof.

David G. Armstrong

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień


Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim

CMS

lek.

Marcin Malka

CMS

lek.

Marcin Malka

Pomysłodawca i dyrektor medyczny PODOS Klinika Leczenia Ran. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W trakcie pracy doktorskiej: Epidemiologia zakażonych ran przewlekłych w Polsce. Kieruje ponad 60 osobowym zespołem wielodyscyplinarnym składającym się chirurgów, diabetologów, ortopedów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i podologów. Promotor m.in. techniki sterylnej opracowywania ran, agresywnego oczyszczania ran, ambulatoryjnej terapii NPWT, ambulatoryjnych przeszczepów skóry, odciążeń typu Total Contac Cast, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, czy szeroko pojętego ratowania kończyn przed amputacją. Od 2015 r. współpracuję z Fundacją EB Polska rozwijając możliwości nowoczesnego leczenia ran u pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (EB). Organizator staży, szkoleń, teletransmisji z gabinetów zabiegowych i warsztatów z zakresu leczenia ran. Współautor zaleceń PTLR w zakresie leczenia ZSC. Członek PTLR, EWMA, ICC (International Compression Club).

CMS

dr hab. n med., prof. UMW

Agnieszka Mastalerz-Migas

CMS

dr hab. n med., prof. UMW

Agnieszka Mastalerz-Migas

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”, sekretarz Rady Naukowej kongresu „Top Medical Trends”. Członkini Rady Naukowej „Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. Wykładowca, organizator szkoleń dla lekarzy rodzinnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

PIELEGNIARKA DYPLOMOWANA MGR REHABILITACJI PODYPLOMOWE - GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA -KRAKÓW UJ
Aktualnie Przewodniczca Komisji d/s Leczenia Ran OIP i P -Gdansk Wice Przewodnicząca Opieki Długoterminowej OIPiP Komisje działają od 2002 roku Członek Rady- emerytka -Wice Przewodnicząca Rady Seniorów w Gdańsku Autorka wielu wystąpień na Konferencjach Kongresach i publikacji z zakresu leczenia i edukacji w leczeniu ran. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka 0ddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie Pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji AM Gdańsk. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu Opieki Długoterminowej i Geriatri 2001-2019 r . Wykładowca i Kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego Leczenia Ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu , antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu,  działań niepożądanych leków, a także interakcji leków.

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

Od 24 lat zajmuje się leczeniem ran, w tym przewlekłych. Ukończyła specjalistyczny kurs leczenia ran, posiada specjalizację w opiece paliatywnej. Wykładowca akademicki na wydziale pielęgniarstwa. Prowadzi liczne wykłady z zakresu leczenia ran. Na co dzień prowadzi też ambulatoryjną opiekę nad pacjentami z ranami oraz opiekuje się osobami hospicyjnymi.

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Współautor „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Członek sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

PIELEGNIARKA DYPLOMOWANA MGR REHABILITACJI PODYPLOMOWE - GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA -KRAKÓW UJ
Aktualnie Przewodniczca Komisji d/s Leczenia Ran OIP i P -Gdansk Wice Przewodnicząca Opieki Długoterminowej OIPiP Komisje działają od 2002 roku Członek Rady- emerytka -Wice Przewodnicząca Rady Seniorów w Gdańsku Autorka wielu wystąpień na Konferencjach Kongresach i publikacji z zakresu leczenia i edukacji w leczeniu ran. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka 0ddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie Pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji AM Gdańsk. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu Opieki Długoterminowej i Geriatri 2001-2019 r . Wykładowca i Kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego Leczenia Ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu , antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu,  działań niepożądanych leków, a także interakcji leków.

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

Od 24 lat zajmuje się leczeniem ran, w tym przewlekłych. Ukończyła specjalistyczny kurs leczenia ran, posiada specjalizację w opiece paliatywnej. Wykładowca akademicki na wydziale pielęgniarstwa. Prowadzi liczne wykłady z zakresu leczenia ran. Na co dzień prowadzi też ambulatoryjną opiekę nad pacjentami z ranami oraz opiekuje się osobami hospicyjnymi.

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Współautor „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Członek sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

10:00 – 19:00

Rejestracja uczestników

INAUGURACJA KONGRESU - RAZEM TWORZYMY HISTORIĘ LECZENIA RAN W POLSCE!

15:00 – 15:20 (20')

Razem tworzymy historię leczenia ran w Polsce

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof CMKP, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

15:20 - 15:50 (30')

Nagrody i wyróżnienia - Lekarz i Pielęgniarka "Z sercem dla rany"

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof CMKP, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

15:50 - 16:10 (20')

Wykład inauguracyjny - Dlaczego rany nie goją się jednakowo u wszystkich osób - immunologia u źródła barier w gojeniu ran

dr n. med. Katarzyna Jankowska

SESJA I - WSPÓLNIE RATUJEMY PACJENTÓW Z RANAMI - DOŚWIADCZENIA RÓŻNYCH OŚRODKÓW

Moderatorzy

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

16:10 - 16:25 (15')

Praktyki światowych ośrodków - przegląd najnowszych doniesień - Partner wykładu HARTMANN

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

16:25 - 16:35 (10')

My hardest wound (in Europe)

prof. Sebastian Probst

16:35 - 16:50 (15')

My hardest wound (in USA)

prof. David Armstrong

16:50 - 17:10 (20')

Osseointegracja - jak odzyskać amputowaną kończynę

dr n. med. Lukasz Kawik, mgr Lidia Czwakiel

17:10 - 17:25 (15')

Międzynarodowe doświadczenia w leczeniu ran - Partner wykładu URGO

Emilio Galea

17:25 - 17:40 (15')

Przerwa kawowa

SESJA II - DEBATY EKSPERTÓW

Moderatorzy

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, mgr Marta Bakowska, mgr Jolanta Dynarska

17:40 - 18:10 (30')

Jak leczą rany w Małopolsce, a jak w Wielkopolsce - forum przypaków klinicznych.

Przypadek 1 - ZSC z osteoliozą - dr n. med. Sebastian Borys - wykład Partnera URGO

Przypadek 2 - Owrzodzenie goleni z osteolizą - dr n. med. Adam Węgrzynowski

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, lek. Marcin Tusinski, mgr Marta Bakowska, mgr Sylwia Rogowska, mgr Jolanta Dynarska

18:10 - 18:40 (30')

Rany atypowe - dlaczego musimy leczyć je inaczej.

prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska, dr n. med. Przemysław Lipiński, dr n. med. Małgorzata Skibińska

SESJA III - ANTYBIOTYKOTERAPIA I ANTYSEPTYKA

Moderatorzy dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

18:40 - 19:30 (50')

ANTYBIOTYKOTERAPIA I ANTYSEPTYKA - KIEDY RAZEM, A KIEDY OSOBNO - kryteria doboru, przeciwskazania, optymalny czas stosowania, razem czy bez opatrunków - dyskusja ekspertów

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, dr n. med. Helena Jastrzębska, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. n. med. Tomasz M. Karpiński, prof. UM, lek. med. Marcin Malka, dr hab. n. med. Maciej Sopata, dr hab. n. med. Jarosław Woroń

 

SESJA IV - DARK SESSION (sala A)

Moderatorzy mgr Lidia Czwakiel, mgr Paulina Szymańska, mgr Jolanta Dynarska

21:00 - 22:00 (60')

HYDE PARK - Larwoterapia - za i przeciw

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr hab n. med. Maciej Sopata, dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR, mgr Lidia Czwakiel, dr n. med. Przemysław Lipiński, dr n. med. Bożena Mospan, lek. Marcin Tusiński, mgr Jolanta Dynarska, dr n. med. Katarzyna Malinowska, mgr Sylwia Rogowska, mgr Paulina Szymańska, piel. Aneta Zymon

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY

20:30 - 01:00

Kolacja bankietowa

SESJA V - ZANIM ZAJMIESZ SIĘ RANĄ POPRAW UKRWIENIE
Moderatorzy:

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, dr n. med. Adam Węgrzynowski

8:30 – 8:45 (15')

Gdzie kierować chorym z niedokrwieniem tętniczym, aby zdążyć na czas? Analiza aktualnego stanu w Polsce

dr n. med. Adam Węgrzynowski, dr n. med. Piotr Liszkowski

8:45 - 9:00 (15')

Co może zaoferować współczesna chirurgia naczyniowa dla chorych z cukrzycą i PAD

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

9:00 - 9.15 (15')

Aktualne możliwości i ograniczenia w leczeniu ran o podłożu niedokrwiennym

dr hab. n. med. Paweł Maga, prof. UJ

9.15 - 9.20 (5')

Komentarz ekspertów

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

SESJA VI - EB - WYJĄTKOWY PROBLEM KLINICZNY

Moderatorzy:

lek. Marcin Malka

9:20 - 9:35 (15')

Co każdy specjalista leczenia ran powinien wiedzieć na temat EB

lek. Marcin Malka

9:35 - 9:45 (10')

Czy można skrócić czas gojenia ran u chorych z EB - wykład Partnera MOLNLYCKE

dr n. med., dr n. o zdr. Karolina Kruszewska

9:45 - 10:05 (20') Przerwa kawowa
SESJA VII - PRZEGLĄD PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
Moderatorzy:

lek. Marcin Malka, lek. Marcin Tusiński

10:05- 10:15 (10')

Trzy rany - doświadczenia ośrodków europejskich - wykład Partnera URGO

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

10:15- 10:35 (20')

Leczenie operacyjne pacjenta z ZSC - na czym polega chirurgia stopy cukrzycowej
lek. Marcin Malka, lek. Marcin Tusiński

10:35 - 10:50 (15')

Aktorka pierwszego planu - martwica w zespole stopy cukrzycowej - wykład Partnera HARTMANN
mgr Marta Leśnik

10.50 - 11.05 (15')

Opatrunek z macierzy pozakomórkowej - zasada działania i zastosowanie w praktyce - wykład Partnera KIKGEL
lek. Marcin Tusiński

11:05 - 11:20 (15')

Infection Management - zarządzanie infekcją, czyli porządkowanie chaosu - wykład Partnera SMITH&NEPHEW
mgr Michał Dziarnowski

11:20 - 11:40 (20')

Czego potrzebuje rana głęboka, aby się wygoić - wykład Partnera MOLNLYCKE

dr n. med. Przemysław Lipiński

11.40 - 11.55 (15')

Rany trudno gojące się - leczenie skojarzone opatrunkami specjalistycznymi - wykład Partnera BAUSCH LOMB

mgr Izabela Kuberka

11:55 - 12:15 (20')

Eradykacja drobnoustrojów - rana ostra a owrzodzenie - wykład Partnera SCHULKE

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, lek. Marcin Malka

12.15 - 12:35 (20')

Przerwa kawowa

SESJA VIII - JAK POKONAĆ OBRZĘK LIMFATYCZNY - OWRZODZENIA ŻYLNE GOLENI
Moderatorzy:

prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR, dr n. o zdr. Paulina Mościcka

12.35 - 12.50 (15')

Larwoterapia w owrzodzeniu żylnym goleni
dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR

12.50 - 13.00 (10')

AI w leczeniu owrzodzenia żylnego goleni

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

13:00 - 13:15 (15')

Złoty standard leczenia VLU w skutecznej walce z obrzękiem i wysiękiem - wykład Partnera HARTMANN
mgr Marta Bakowska

13:15 -13.25 (10')

Proces gojenia owrzodzenia żylnego goleni – wieloletnie doświadczenie ośrodka bydgoskiego

dr n. o zdr. Paulina Mościcka

13.25 - 13.40 (15')

Kompleksowe leczenie owrzodzeń żylnych goleni. Co nowego?

prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk

13.40 - 15:00 (80')

Przerwa obiadowa

15.00 - 18:15
Warsztaty satelitarne (sprawdź zakładkę WARSZTATY)

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY

20.00 - 01.00

Kolacja bankietowa

Warsztaty - II dzień

SALA D+C

15.00 - 15.40 (40')

Rana ranie nierówna - dobór i skuteczne mocowanie opatrunków (warsztat firmy HARTMANN)

mgr Krzysztof Sumiński

15.40 - 15.55 (15')

Przerwa

15:55 - 16:35 (40')

Dwuczęściowy system stomijny - czy to się sprawdza? (warsztat firmy HARTMANN)

mgr Ewa Wieczorek

16.35 - 16.50 (15')

Przerwa

16:50 - 17:30 (40')

Bo chłonność to nie wszystko - sekwestracja, absorpcja i retencja kluczem do skutecznego zarządzania wysiękiem (warsztat firmy HARTMANN)

mgr Krzysztof Sumiński

17:30 - 17:45 (15')

Przerwa

17:45 - 18:15 (30)

Technika sterylna, oczyszczanie na poważnie i polskie opatrunki - prowadzący (warsztat firmy TZMO)

lek. Marcin Malka, mgr Monika Szczucka, mgr Patrycja Szkopek

SALA B

15:00 - 15:40 (40')

Rany onkologiczne (warsztat firmy SCHULKE)

mgr Monika Aleksy - Polipowska

15:40 - 15:55 (15')

Przerwa

15:55 - 16:35 (40')

Higiena rany w praktyce (warsztat firmy CONVATEC)

mgr Sylwia Rogowska

16:35 - 16:50 (15')

Przerwa

16:50 - 17:30 (40')

Zespół stopy cukrzycowej spojrzeniem praktyka (warsztat firmy CONVATEC)

mgr Marta Bakowska

17:30 - 17:45 (15')

Przerwa

17:45 - 18:15 (30)

Kompetencje pielęgniarek w leczeniu ran - jak je zdobyć (warsztat Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran)

mgr Beata Góralska, mgr Paulina Szymańska

SALA A

15:00 - 15:40 (40')

Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii (warsztat firmy ASPIRONIX)

mgr Renata Osęka, mgr Marzena Witak

15:40 - 15:55 (15')

Przerwa

15:55 - 16:35 (40')

Przewidzieć przyszłość. Wykorzystanie skanera Provizio SEM w profilaktyce odleżyn (warsztat firmy ARJO)

dr hab. n. med. Maciej Sopata, Michał Nosiński

16:35 - 16:50 (15')

Przerwa

16:50 - 17:30 (40')

Zarządzanie infekcją, czyli porządkownie chaosu w praktyce (warsztat firmy SMITH&NEPHEW)

mgr Michał Dziarnowski

17:30 - 17:45 (15')

Przerwa

17:45 - 18:15 (30)

Praktyczne zabezpieczenie miejsca dawczego i biorczego przeszczepu skóry pośredniej grubości w leczeniu ran przewlekłych (warsztat firmy KIKGEL)

lek. Marcin Tusiński

18:15 - 18:30 (15')

Przerwa

18:30 - 19:00 (30')

Szkoła pisania prac naukowych (warsztat Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran)

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, redaktor Sylwia Chrabałowska

 

8:30 - 9:55

Warsztaty satelitarne (sprawdź zakładkę WARSZTATY)

9:55 - 10:25 (30')

Przerwa kawowa

SESJA IX - GŁOS MA SKÓRA

Moderatorzy

dr n. med. Anna Sobieszek - Kundro, dr hab. n. med. Maciej Sopata

10:25 - 10:40 (15')

Zmiany skórne związane z wilgocią

dr n. med. Sylwia Kempa

10.40 - 10:55 (15')

Pielęgnacja skóry w chorobach przewlekłych

dr n. med Anna Sobieszek-Kundro

10:55 - 11:10 (15')

Odleżyny - wspólnie do celu, bo razem możemy więcej

mgr Monika Aleksy-Polipowska

11:10 - 11:25 (15')

Kwasy żywiczne i lignany w leczeniu ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej - wykład Partnera VERCO

lek. Marcin Tusiński

11:25 - 11:40 (15')

Przerwa kawowa

SESJA X - GŁOS MAJĄ NOWE TECHNOLOGIE

Moderatorzy

dr n. med. Wojciech Łabuś

11:40 -11:55 (15')

Ocena przydatności pomiarów bioimpedancji w procesie gojenia ran przewlekłych

lek. Magdalena Antoszewska

11:55 - 12:10 (15')

Eye tracker – gry sterowane wzrokiem jako metoda łagodzenia bólu podczas leczenia ran przewlekłych

dr n. med. Wojciech Łabuś

12:10 - 12:20 (10')

System doboru opatrunków - w czym może pomóc aplikacja

lek. Aleksander Biesiada, lek. Agnieszka Matusiak-Jońska

SESJA XI - SYSTEMOWE WYZWANIA W LECZENIU RAN

Moderatorzy dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP

12:50 - 13:10 (20')

Ordynowanie i kontynuacja recept przez pielęgniarki - dlaczego warto zdobyć te kompetencje

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, mgr Małgorzata Turalska

12:40 - 13:20 (40')

Perspektywa na KLRP-3 (Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych). Moderator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

mgr Joanna Ambroziak-Łabuś, Marcin Ludyga, lek. Marcin Malka, dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP, lek. Przemysław Strzelec, lek. Marcin Tusiński, lek. Artur Wielgórecki

13:20

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

Warsztaty - III dzień

SALA D+C

8:30 - 9:00 (30')

Wczesna diagnostyka nauropatii cukrzycowej - jak zapobiegać ZSC (warsztat Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran)

dr n. med. Anna Korzon-Burakowska, dr n. med. Piotr Dziemidok

9.00 - 9.15 (15')

Przerwa

9:15 - 9:55 (40')

Uciśnij mnie czule - kompresjoterapia nie musi być trudna (warsztat firmy HARTMANN)

mgr Michał Dziarnowski

9:55 - 10:25 (30')

Przerwa

SALA B

8:30 - 9:00 (30')

HBO w leczeniu ran przewlekłych (warsztat Centrum Leczenia Oparzeń)

lek. Przemysław Strzelec

9.00 - 9.15 (15')

Przerwa

9:15 - 9:55 (40')

Zaopatrywanie ran u dzieci (warsztat firmy KIKGEL i VULNAMIN)

mgr Irena Gil

9:55 - 10:25 (30')

Przerwa

SALA A

8:30 - 9:00 (30')

Innowacyjne metody leczenia ran przewlekłych stosowane w CLO (m.in. allogen, owodnia, ADM, Suprathel, NPWT, kolagen, PRP, frezarka, LASCA) - warsztat Centrum Leczenia Oparzeń

mgr Anna Hepa-Banasik, mgr Magdalena Szatan

9.00 - 9.15 (15')

Przerwa

9:15 - 9:55 (40')

RATUNKU! Pacjent z raną nowotworową…co robić? (warsztat firmy URGO)

mgr Sylwia Rogowska

9:55 - 10:25 (30')

Przerwa

04

Prelegenci

CMS

dr n. med.

Katarzyna Jankowska

CMS

dr n. med.

Katarzyna Jankowska

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Lidia Czwakiel

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

Pielęgniarka. Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta. Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

CMS

dr n. med.

Małgorzata Skibińska

CMS

dr n. med.

Małgorzata Skibińska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Grzegorz Madycki

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Grzegorz Madycki

CMS

mgr

Anna Sobolewska

CMS

mgr

Anna Sobolewska

CMS

mgr

Marzena Witak

CMS

mgr

Marzena Witak

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Konsultant medyczny Aspironix Polska.

CMS

dr n. med.

Bożena Mospan

CMS

dr n. med.

Bożena Mospan

W 1990 r ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2007 r – specjalizacja w zakresie diabetologii. W 2019 uzyskała tytuł dr n.med. Od 2007r do teraz – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Prowadzi Poradnię Diabetologiczną i Poradnię Stopy Cukrzycowej.

CMS

lek.

Aleksander Biesiada

CMS

lek.

Aleksander Biesiada

Przewodniczący Sekcji Opieki Wspierającej i Leczenia Bólu

CMS

dr n. med.

Adam Węgrzynowski

CMS

dr n. med.

Adam Węgrzynowski

CMS

prof. dr hab. n. med.

Joanna Makowska

CMS

prof. dr hab. n. med.

Joanna Makowska

CMS

dr n. med.

Katarzyna Malinowska

CMS

dr n. med.

Katarzyna Malinowska

CMS

dr n. med., dr o. zdr.

Karolina Kruszewska

CMS

dr n. med., dr o. zdr.

Karolina Kruszewska

dr n. med. i n. o zdr., mgr pielęgniarstwa, mgr socjologii,  specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego. Asystent Dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów z Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego. Pielęgniarka, pracuje w Klinice Leczenia Ran Podos, gdzie od ponad 7 lat doskonali swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie w zakresie leczenia ran oraz kompleksowej opieki nad pacjentem z raną trudno gojącą się. Posiada liczne kursy i szkolenia w zakresie leczenia ran. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.  Prowadzi badania naukowe głównie w obszarze klinicznym, przede wszystkim z zakresu leczenia ran przewlekłych, adherencji oraz jakości życia pacjentów z ranami.

CMS

mgr

Marta Leśnik

CMS

mgr

Marta Leśnik

CMS

mgr

Ewa Wieczorek

CMS

mgr

Ewa Wieczorek

CMS

mgr

Monika Szczucka

CMS

mgr

Monika Szczucka

CMS

mgr

Patrycja Szkopek

CMS

mgr

Patrycja Szkopek

CMS

mgr

Magdalena Szatan

CMS

mgr

Magdalena Szatan

CMS

mgr

Irena Gil

CMS

mgr

Irena Gil

CMS

dr n. med.

Anna Sobieszek-Kundro

CMS

dr n. med.

Anna Sobieszek-Kundro

CMS

lek.

Magdalena Antoszewska

CMS

lek.

Magdalena Antoszewska

CMS

lek.

Artur Wielgórecki

CMS

lek.

Artur Wielgórecki

CMS

mgr

Joanna Ambroziak-Łabuś

CMS

mgr

Joanna Ambroziak-Łabuś

CMS

dr n. o zdr.

Grażyna Wójcik

CMS

dr n. o zdr.

Grażyna Wójcik

prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

CMS

mgr

Małgorzata Turalska

CMS

mgr

Małgorzata Turalska

CMS

Emilio Galea

CMS

Emilio Galea

CMS

dr n. med.

Łukasz Kawik

CMS

dr n. med.

Łukasz Kawik

CMS

Marcin Ludyga

CMS

Marcin Ludyga

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

CMS

mgr

Monika Aleksy-Polipowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej i długoterminowej. Autorytet w dziedzinie leczenia ran.  Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych. Pielęgniarka oddziałowa oraz przełożona pielęgniarek. Absolwentka śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

CMS

mgr

Marta Bakowska

CMS

mgr

Marta Bakowska

Pielęgniarka z 35 letnim doświadczeniem zawodowym, od 15 lat współwłaściciel Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED w Rzeszowie, placówki, w której pacjenci otoczeni są interdyscyplinarną opieką specjalistyczną w zakresie leczenia ran trudno gojących się. Ukończone studia pedagogiczne o specjalności: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, studia podyplomowe – zarządzanie w ochronie zdrowia oraz specjalizacja - pielęgniarstwo geriatryczne. Ponadto kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo neurologiczne; kursy specjalistyczne: leczenie ran dla pielęgniarek, opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, wywiad i badanie fizykalne, resuscytacja krążeniowo - oddechowa. Ekspert w zakresie pielęgnacji i leczenia ran. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran od 2008 roku. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca na kursach specjalistycznych oraz konferencjach i szkoleniach. Współautor wielu publikacji medycznych.

CMS

dr n. med.

Helena Jastrzębska

CMS

dr n. med.

Helena Jastrzębska

CMS

prof.

David G. Armstrong

CMS

prof.

David G. Armstrong

CMS

dr hab. n. o zdr., prof UR

Dariusz Bazaliński

CMS

dr hab. n. o zdr., prof UR

Dariusz Bazaliński

Dr hab. Dariusz Bazaliński, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i ratunkowego, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Kolegium Nauk Medycznych. Prowadzi zespół badawczy zajmujący się wdrażaniem innowacyjnych i alternatywnych metod w leczeniu ran przewlekłych w warunkach opieki domowej. Pomysłodawca i współprowadzący poradni leczenia ran przewlekłych w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie.

CMS

prof. dr hab. n. med. 

Zbigniew Krasiński

CMS

prof. dr hab. n. med. 

Zbigniew Krasiński

CMS

dr n. med.

Wojciech Łabuś

CMS

dr n. med.

Wojciech Łabuś

CMS

mgr

Michał Dziarnowski

CMS

mgr

Michał Dziarnowski

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

mgr

Beata Góralska

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

CMS

prof. dr hab. n. med.

Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce. Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Karpiński

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Karpiński

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

CMS

mgr piel.

Sylwia Rogowska

Od 24 lat zajmuje się leczeniem ran, w tym przewlekłych. Ukończyła specjalistyczny kurs leczenia ran, posiada specjalizację w opiece paliatywnej. Wykładowca akademicki na wydziale pielęgniarstwa. Prowadzi liczne wykłady z zakresu leczenia ran. Na co dzień prowadzi też ambulatoryjną opiekę nad pacjentami z ranami oraz opiekuje się osobami hospicyjnymi.

CMS

mgr

Izabela Kuberka

CMS

mgr

Izabela Kuberka

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego.

CMS

dr n. med.

Sylwia Kempa

CMS

dr n. med.

Sylwia Kempa

CMS

wydawca czasopisma Leczenie Ran Polish Journal od Wound Management

Sylwia Chrabałowska

CMS

wydawca czasopisma Leczenie Ran Polish Journal od Wound Management

Sylwia Chrabałowska

CMS

prof.

Sebastian Probst

CMS

prof.

Sebastian Probst

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

CMS

dr n. med.

Sebastian Borys

Specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Segalena w Bordeaux (Francja). Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Związany z Kliniką Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności na podyplomowych stażach i kursach m.in. w Monachium, Rheine, Dusseldorfie (Niemcy), Maastricht (Holandia), Londynie (UK). Autor i współautor oryginalnych artykułów, publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu stopy cukrzycowej. Współautor „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej” w Polsce na lata 2016-2018. Członek sekcji stopy cukrzycowej Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (DFSG;EASD) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

CMS

lek.

Marcin Malka

CMS

lek.

Marcin Malka

Pomysłodawca i dyrektor medyczny PODOS Klinika Leczenia Ran. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W trakcie pracy doktorskiej: Epidemiologia zakażonych ran przewlekłych w Polsce. Kieruje ponad 60 osobowym zespołem wielodyscyplinarnym składającym się chirurgów, diabetologów, ortopedów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i podologów. Promotor m.in. techniki sterylnej opracowywania ran, agresywnego oczyszczania ran, ambulatoryjnej terapii NPWT, ambulatoryjnych przeszczepów skóry, odciążeń typu Total Contac Cast, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, czy szeroko pojętego ratowania kończyn przed amputacją. Od 2015 r. współpracuję z Fundacją EB Polska rozwijając możliwości nowoczesnego leczenia ran u pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (EB). Organizator staży, szkoleń, teletransmisji z gabinetów zabiegowych i warsztatów z zakresu leczenia ran. Współautor zaleceń PTLR w zakresie leczenia ZSC. Członek PTLR, EWMA, ICC (International Compression Club).

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

CMS

mgr piel.

Renata Osęka

Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, leczenia ran. Product manager AWD Aspironix Polska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

mgr

Paulina Szymańska

CMS

mgr

Paulina Szymańska

Paulina Szymańska, absolwentka CM UJ w Krakowie, mgr pielęgniarstwa, spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.  Główne  zainteresowania  zawodowe i naukowe wiąże z problematyką opieki profesjonalnej i leczeniem ran trudno gojących się w warunkach opieki domowej. Popularyzuje alternatywne i innowacyjne metody rekomendowane przez światowe towarzystwa naukowe. Na co dzień prowadzi indywidualną praktykę oraz pełni obowiązki oddziałowej. Autor i współautor publikacji popularnonaukowych.

CMS

lek.

Przemysław Strzelec

CMS

lek.

Przemysław Strzelec

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. med.

Przemysław Lipiński

CMS

dr n. o zdr.

Paulina Mościcka

CMS

dr n. o zdr.

Paulina Mościcka

W 1997 roku rozpoczęłam pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. dr J. Biziela (obecnie Szpital Uniwersytecki nr 2) w Bydgoszczy na stanowisku pielęgniarki.  Od 2001 roku pracuję w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Bydgoszczy. Kierownikiem poradni jest Pani Prof. Maria Szewczyk, a Pan Prof. Arkadiusz Jawień jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, z którą ściśle współpracujemy i stanowimy zgrany zespół. Od 2011 roku podjęłam pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego, w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Moja praca stwarza mi możliwości rozwoju i łączenia nauki z praktyką. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

CMS

mgr

Irena Samson

CMS

mgr

Irena Samson

PIELEGNIARKA DYPLOMOWANA MGR REHABILITACJI PODYPLOMOWE - GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA -KRAKÓW UJ
Aktualnie Przewodniczca Komisji d/s Leczenia Ran OIP i P -Gdansk Wice Przewodnicząca Opieki Długoterminowej OIPiP Komisje działają od 2002 roku Członek Rady- emerytka -Wice Przewodnicząca Rady Seniorów w Gdańsku Autorka wielu wystąpień na Konferencjach Kongresach i publikacji z zakresu leczenia i edukacji w leczeniu ran. Doświadczenie w zakresie leczenia ran zdobyła podczas wieloletniej pracy w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Pielęgniarka 0ddziałowa Ortopedii 1973-1993r, Pielęgniarka Naczelna GCR Gdańsk 1993-2001r. Wykładowca w zakresie Pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji AM Gdańsk. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich z zakresu Opieki Długoterminowej i Geriatri 2001-2019 r . Wykładowca i Kierownik na kursach w zakresie kształcenia podyplomowego Leczenia Ran. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

CMS

prof. dr hab. n. med.

Maria T. Szewczyk

Pracownik naukowo- dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jest opiekunem  ponad 200 prac  magisterskich,  promotorem i recenzentem wielu  prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Autorem i współautorem ok. 400 prac, w tym prac wiele o zasięgu międzynarodowym ponadto  ok. 170 doniesień zjazdowych polskich i mędzynarodowych,  Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006),  Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (2012-2020). Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Redaktor naczelna czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Otrzymała wiele uczelnianych,  regionalnych i państwowych  odznaczeń,  nagród  oraz wyróżnień.

CMS

dr n. med.

Piotr Liszkowski

CMS

dr n. med.

Piotr Liszkowski

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

lek.

Marcin Tusiński

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

dr hab. n. med. prof. UJ

Paweł Maga

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

mgr

Krzysztof Sumiński

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

CMS

dr hab. n. med.

Jarosław Woroń

Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu , antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu,  działań niepożądanych leków, a także interakcji leków.

CMS

piel.

Aneta Zymon

CMS

piel.

Aneta Zymon

Specjalista leczenia ran. Założyciel i CEO AZ MED Sp. z o.o. Centrum Leczenia Bólu i Ran. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran PTLR, European Wound Management Association EWMA, American Diabetes Association ADA, European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w leczeniu ran opatrunkami biologicznymi.

05

Organizatorzy i Patronaty

Kongres wspierają

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych Partnerów Polskie Towarzystwo Leczenia Ran od 20 lat z sukcesem realizuje najważniejsze zapisy statutu działając na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran, organizując forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarny gronie specjalistów, ale przede wszystkim działając na rzecz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnego leczenia ran w Polsce. Bez naszej współpracy nie byłoby to możliwe. Dziękujemy!

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Sponsorzy

Wystawcy

07

Opłaty

Wszystkie podane opłaty są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wstęp na wystawę sprzętu medycznego
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe
  • pakiet wyżywienia

Dodatkowa opłata za nocleg w hotelu Król Kazimierz:

  • brak wolnych miejsc w hotelu Król Kazimierz. Zapraszamy do skorzystania z bogatej bazy noclegowej w Kazimierzu Dolnym.

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.
**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie są finansowane ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.

Płatności za udział w konferencji można dokonać z pomocą szybkiego przelewu online (klikając w przycisk "Zarejestruj się") lub przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).

DANE DO PRZELEWU - KONTO DLA UCZESTNIKÓW:
CROCKETT MEDIA Emilia Kowalska
Ul. Powstańców 33/91, 05-091 Ząbki
nazwa banku: MBank S. A.
nr konta: 67 1140 2004 0000 3002 8216 2554
tytuł przelewu: Konferencja PTLR 2023+ imię i nazwisko uczestnika + nr proformy

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Prosimy o wpłaty jednorazowe, nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie
Faktura proforma zostanie przesłana do 72 godzin po rejestracji na Konferencję. Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora Logistycznego.
Faktura proforma oraz faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na konferencję.

Rezygnacja
Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa do 30 kwietnia 2023. Po 30 kwietnia 2023 uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

Opłata konferencyjna do 30 marca 2023

Pielęgniarki, Położne, Farmaceuci, Podolodzy, Podiatrzy

750 pln

Ratownicy medyczni

750 pln

Lekarze

850 pln

Przedstawiciele firm

950 pln

Studenci do 26 roku życia (kierunki medyczne z ważną legitymacją - konieczność okazania przy rejestracji)

500 pln

Opłata konferencyjna

od 1 kwietnia 2023 do 10 czerwca 2023

Pielęgniarki, Położne, Farmaceuci, Podolodzy, Podiatrzy

850 pln

Ratownicy medyczni

850 pln

Lekarze

950 pln

Przedstawiciele firm

950 pln

Studenci do 26 roku życia (kierunki medyczne z ważną legitymacją – konieczność okazania przy rejestracji)

600 pln

Płatność na miejscu w dniu wydarzenia

Płatność wyłącznie system PAYU i kartą płatniczą

1000 pln

Wydarzenia towarzyszące konferencji (opcjonalnie)

Wydarzenia towarzyszące konferencji: wejściówka na dwie kolacje bankietowe oraz imprezy taneczne w hotelowym klubie 15 i 16 czerwca 2023.

300 pln

Koszty noclegu (opcjonalnie)

BRAK WOLNYCH MIEJSC w hotelu Król Kazimierz. Zapraszamy do skorzystania z bogatej bazy noclegowej w Kazimierzu Dolnym.

2 noce, zakwaterowanie w pokoju 2 os. ze śniadaniem

523 pln
2 noce, zakwaterowanie w pokoju 1 os. ze śniadaniem
984 pln

08

Rejestracja

Przepraszamy - brak miejsc

09

Lokalizacja

wytycz trasę dojazdu

10

Komitet organizacyjny

CMS

właściciel Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

właściciel Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

CMS

dr hab. n. med., prof. CMKP

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu, zajęć fakultatywnych. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych.

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

CMS

dr hab. n. med.

Maciej Sopata

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista medycyny paliatywnej. Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie Lekarz Kierujący Oddziałem Hospicjum Palium.

Obszar zainteresowań to problemy leczenia różnych objawów u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, sytuacje naglące, problemy organizacji i edukacji w opiece paliatywnej. Szczególne zainteresowania dotyczą profilaktyki i leczenia odleżyn oraz innych ran przewlekłych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w ośrodkach w Londynie, Oxfordzie, Hamburgu, Deeside.

Członek następujących towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC, Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA), Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT) – obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran (PTLR, członek założyciel) – Prezes w kadencjach 2012-2015 i 2015-2018, obecnie Skarbnik, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Prezes, Członek Rad Redakcyjnych pism naukowych Leczenie Ran i Negative Pressure Wound Therapy Journal.

Autor i współautor ponad 210 publikacji orginalnych i poglądowych w recenzowanych czasopismach naukowych zagranicznych i polskich oraz prezentacji i plakatów na zjazdach międzynarodowych i krajowych. W życiu prywatnym główne zainteresowania to podróże, motoryzacja i narciarstwo.